نویسنده = جعفر عبدالهی شریف
تعداد مقالات: 3
1. تعیین مزیت‌های نسبی استخراج مواد معدنی در استان آذربایجان غربی

دوره 9، شماره 19، تابستان 1398، صفحه 127-139

عطاالله بهرامی؛ جعفر عبدالهی شریف؛ محمدجواد رحیم دل؛ امیر ضیالامع


2. بررسی تأثیر معیارهای محیطی در کارایی فرآیند گیاه‌پالایی پساب‌های معدنی با استفاده ازروش نقشه شناختی(مطالعه موردی: معدن مس سونگون)

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 11-24

امیر جعفر پور؛ جعفر عبدالهی شریف؛ ساموئل یوسفی؛ مصطفی جهانگشای رضایی