نویسنده = ابوالفضل عبدالهی پور
تعداد مقالات: 4
1. A Fourth Order Formulation of DDM for Crack Analysis in Brittle Solids

دوره 6، ویژه نامه انگلیسی، زمستان 1395، صفحه 25-40

Abolfazl Abdollahipour؛ Mohammad Fatehi Marji؛ Alireza Yarahmadi Bafghi؛ Javad Gholamnejad


2. تعیین شکل بهینه مغارهای نمکی ذخیره گاز با استفاده از روش‌های عددی

دوره 5، شماره 9، بهار 1394، صفحه 1-12

اصغر سیاه منصوری؛ محمد فاتحی مرجی؛ ابوالفضل عبدالهی پور


3. حل تحلیلی توابع گرین برای معادلات محیط پوروالاستیک

دوره 4، شماره 8، پاییز 1393، صفحه 55-62

ابوالفضل عبدالهی پور؛ محمد فاتحی مرجی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ جواد غلام نژاد


4. SETDISC نرم‌افزار دسته‌بندی ناپیوستگی‌ها به روش خوشه‌بندی پوآسون

دوره 2، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 11-19

ابوالفضل عبدالهی پور؛ حمید منصوری