نویسنده = محمد فاتحی مرجی
تعداد مقالات: 10
1. Key group analysis based on DDA method for rock slope stability analysis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

علیرضا یاراحمدی بافقی؛ میرحسین شهامی؛ محمد فاتحی مرجی


2. Discontinued Rock Slope Analysis through a New TFS-KGM Analytical Method

دوره 8، شماره 17، زمستان 1397، صفحه 1-18

محسن محبی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ محمد فاتحی مرجی؛ جواد غلام نژاد


4. A Fourth Order Formulation of DDM for Crack Analysis in Brittle Solids

دوره 6، ویژه نامه انگلیسی، زمستان 1395، صفحه 25-40

Abolfazl Abdollahipour؛ Mohammad Fatehi Marji؛ Alireza Yarahmadi Bafghi؛ Javad Gholamnejad


5. تحلیل المان مرزی غیر مستقیم اندرکنش شکست هیدرولیکی و شکست طبیعی در مخازن هیدروکربنی درزه دار

دوره 6، شماره 11، تابستان 1395، صفحه 77-88

ابوالفضل مرادی؛ بهزاد تخم چی؛ وامق رسولی؛ محمد فاتحی مرجی


6. تعیین شکل بهینه مغارهای نمکی ذخیره گاز با استفاده از روش‌های عددی

دوره 5، شماره 9، بهار 1394، صفحه 1-12

اصغر سیاه منصوری؛ محمد فاتحی مرجی؛ ابوالفضل عبدالهی پور


7. حل تحلیلی توابع گرین برای معادلات محیط پوروالاستیک

دوره 4، شماره 8، پاییز 1393، صفحه 55-62

ابوالفضل عبدالهی پور؛ محمد فاتحی مرجی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ جواد غلام نژاد


8. استفاده از روش ناپیوستگی جابه‌جایی در تحلیل مکانیسم انتشار ترک‌ها در مواد شبه سنگی

دوره 3، شماره 5، بهار 1392، صفحه 38-49

هادی حائری؛ کوروش شهریار؛ محمد فاتحی مرجی؛ پرویز معارف وند


9. تأثیر پارامترهای الاستیک لایه ها بر نحوه ی گسترش شکست هیدرولیکی با استفاده از روش ناپیوستگی- جابجایی

دوره 2، شماره 3، بهار 1391، صفحه 1-13

محمود بهنیا؛ کامران گشتاسبی؛ محمد فاتحی مرجی؛ علی اکبر گلشنی


10. مدلسازی اثر کندشوندگی تیغه‌های برش TBM در هنگام نفود سنگ با استفاده از روش المان مرزی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 9-14

محمد فاتحی مرجی؛ هادی حائری؛ کوروش شهریار؛ حمید خان باواپور