نویسنده = کامران گشتاسبی
تعداد مقالات: 7
1. On the Effect of Grain Size on Rock Behavior under Cyclic Loading by Distinct Element Method

دوره 10، شماره 25، زمستان 1399، صفحه 23-32

ابوالفضل دلیرنسب؛ کامران گشتاسبی؛ حمیدرضا نجاتی


2. بررسی عددی رفتار هیدرومکانیکی درزه‎های سنگی منفرد تحت بارگذاری برش مستقیم

دوره 7، شماره 13، بهار 1396، صفحه 35-44

بهنام قبادی؛ حمیدرضا نجاتی؛ کامران گشتاسبی


4. کالیبراسیون مقاومت کششی مدل سنگ در نرم‌افزار PFC2D با استفاده از تابع توزیع ریزترک و روش کلامپ

دوره 4، شماره 7، بهار 1393، صفحه 35-49

مرتضی احمدی؛ علی‌اصغر صفری؛ کامران گشتاسبی


5. مقایسه روش‌های عددی مختلف در تحلیل پایداری مغار نیروگاه زیر زمینی مسجد سلیمان

دوره 3، شماره 5، بهار 1392، صفحه 89-98

سیف الدین موسی زاده؛ کامران گشتاسبی؛ عبدالهادی قزوینیان


6. تأثیر پارامترهای الاستیک لایه ها بر نحوه ی گسترش شکست هیدرولیکی با استفاده از روش ناپیوستگی- جابجایی

دوره 2، شماره 3، بهار 1391، صفحه 1-13

محمود بهنیا؛ کامران گشتاسبی؛ محمد فاتحی مرجی؛ علی اکبر گلشنی


7. تخمین تنش‌های مؤثر بر پایه‌ها در روش کارگاه و پایه نواری در معدن کرومیت فطر6 با روش‌های عددی و تجربی

دوره 2، شماره 3، بهار 1391، صفحه 53-61

سعید دهقان؛ کوروش شهریار؛ پرویز معارف وند؛ کامران گشتاسبی