نویسنده = Reza Mikaeil
تعداد مقالات: 4
1. کلاس‌بندی سنگ‏های ساختمانی از دیدگاه قابلیت برش با استفاده از روش خوشه‌بندی فازی

دوره 10، شماره 24، پاییز 1399، صفحه 137-148

رضا میکائیل؛ سینا شفیعی حق شناس؛ محمد عطائی


2. توسعه یک سیستم طبقه‌بندی فازی به منظور ارزیابی کیفیت سقف معادن زغالی (مطالعه موردی: معادن زغالسنگ حوضه البرز شرقی)

دوره 9، شماره 20، پاییز 1398، صفحه 1-13

رضا میکائیل؛ محمد عطایی؛ محمد جوانشیر گیو؛ صالح قادرنژاد؛ امیر جعفرپور


3. تحلیل فازی و مدیریت ریسک هجوم آب زیرزمینی در تونل راه امام‌زاده هاشم (ع) با رویکرد تحلیل عددی و FMEA در شرایط عدم قطعیت

دوره 9، شماره 19، تابستان 1398، صفحه 1-16

زهیر صداقتی؛ رضا میکائیل؛ عزالدین بخت آور؛ مجتبی محمدنژاد


4. An Investigation of the Effect of Freezing on Strength and Durability of Dimension Stones Using Fuzzy Clustering Technique and Statistical Analysis

دوره 6، ویژه نامه انگلیسی، زمستان 1395، صفحه 1-9

Reza Mikaeil؛ Alireza Dormishi؛ Golsa Sadegheslam؛ Sina Shaffiee Haghshenas