نویسنده = مسعود شمس الدین سعید
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل پایداری و ارزیابی ریزش سنگین مجدد در دیواره معدن روباز انگوران

دوره 6، شماره 12، زمستان 1395، صفحه 33-45

ابراهیم یعقوبی؛ مسعود شمس الدین سعید؛ پرویز معارف وند


2. اثر بارگذاری سطحی بر لوله های فاضلاب شهری در روش های مختلف اجرا

دوره 3، شماره 5، بهار 1392، صفحه 1-10

پرویز معارف وند؛ مسعود شمس الدین سعید