نویسنده = کورش شهریار
تعداد مقالات: 5
1. شبیه سازی عددی برای پیش‌بینی ناهمسانگردی سنگ کرومیت فاریاب با استفاده از نرم‌افزار PFC

دوره 11، شماره 28، پاییز 1400، صفحه 23-35

بهزاد جعفری محمدآبادی؛ کورش شهریار؛ حسین جلالی فر؛ کاوه آهنگری


2. بررسی تاثیر انتخاب مدل رفتاری خاک بر مدلسازی نشست ناشی از حفر تونل در محیط شهری (مطالعه موردی: تونل امیرکبیرتهران)

دوره 10، شماره 24، پاییز 1399، صفحه 119-136

مرتضی جوادی اصطهباناتی؛ شهربانو صیادی؛ مصطفی شریف زاده؛ کورش شهریار


5. توسعه روشی جدید به منظور طراحی لنگه های زغالی در معادن اتاق و پایه

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 15-23

ابراهیم قاسمی؛ کوروش شهریار؛ حمید هاشم الحسینی