نویسنده = Hamid Hashemolhosseini
تعداد مقالات: 5
1. بررسی خستگی سنگ بکر بلوری تحت بارگذاری کاملاً معکوس شونده

دوره 7، شماره 13، بهار 1396، صفحه 91-100

سعید جمالی زواره؛ حمید هاشم الحسینی؛ علیرضا باغبانان؛ محسن خوشکام؛ هادی حقگویی


2. Effect of Micro-Structure on Fatigue Behavior of Intact Rocks under Completely Reversed Loading

دوره 6، ویژه نامه انگلیسی، زمستان 1395، صفحه 55-62

Saeed Jamali Zavareh؛ Alireza Baghbanan؛ Hamid Hashemolhosseini؛ Hadi Haghgouei


3. تأثیر بارگذاری دینامیکی بر نفوذپذیری توده سنگ درزه‌دار به روش شبکه‌ی درزه‌ی منفصل– روش المان مجزا

دوره 6، شماره 11، تابستان 1395، صفحه 101-111

میثم لک؛ علیرضا باغبانان؛ حمید هاشم الحسینی


5. توسعه روشی جدید به منظور طراحی لنگه های زغالی در معادن اتاق و پایه

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 15-23

ابراهیم قاسمی؛ کوروش شهریار؛ حمید هاشم الحسینی