نویسنده = پرویز معارف وند
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل پایداری و ارزیابی ریزش سنگین مجدد در دیواره معدن روباز انگوران

دوره 6، شماره 12، زمستان 1395، صفحه 33-45

ابراهیم یعقوبی؛ مسعود شمس الدین سعید؛ پرویز معارف وند


2. اثر بارگذاری سطحی بر لوله های فاضلاب شهری در روش های مختلف اجرا

دوره 3، شماره 5، بهار 1392، صفحه 1-10

پرویز معارف وند؛ مسعود شمس الدین سعید


3. استفاده از روش ناپیوستگی جابه‌جایی در تحلیل مکانیسم انتشار ترک‌ها در مواد شبه سنگی

دوره 3، شماره 5، بهار 1392، صفحه 38-49

هادی حائری؛ کوروش شهریار؛ محمد فاتحی مرجی؛ پرویز معارف وند


5. تخمین تنش‌های مؤثر بر پایه‌ها در روش کارگاه و پایه نواری در معدن کرومیت فطر6 با روش‌های عددی و تجربی

دوره 2، شماره 3، بهار 1391، صفحه 53-61

سعید دهقان؛ کوروش شهریار؛ پرویز معارف وند؛ کامران گشتاسبی