نویسنده = محمد عطایی
تعداد مقالات: 2
1. اولویت بندی ریسک ‎های زمین شناسی در تونل‎ ‎سازی مکانیزه با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی

دوره 5، شماره 10، پاییز 1394، صفحه 49-62

سید رسول رمضان نیا؛ محمد عطایی؛ حسین میرزایی نصیرآباد


2. ارزیابی و انتخاب سیستم نگهداری تونل با استفاده از روش تخصیص خطی

دوره 4، شماره 7، بهار 1393، صفحه 1-8

رامین رفیعی؛ محمد عطایی؛ سید محمد اسماعیل جلالی؛ محمد حیاتی