کلیدواژه‌ها = همسانگردی عرضی‌
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه عددی مکانیزم شکست سنگ‌های دارای همسانگردی عرضی تحت تنش همه‌جانبه با روش المان مجزا

دوره 6، شماره 12، زمستان 1395، صفحه 67-76

فاطمه عزیزیان؛ عبدالهادی قزوینیان؛ محمود بهنیا


2. پیش‌بینی مقاومت فشاری سنگ دارای همسانگردی عرضی‌ با استفاده از روش المان مجزا

دوره 4، شماره 7، بهار 1393، صفحه 9-16

فاطمه عزیزیان؛ عبدالهادی قزوینیان؛ محمود بهنیا