کلیدواژه‌ها = روش المان مجزا
تعداد مقالات: 6
4. مطالعه عددی مکانیزم شکست سنگ‌های دارای همسانگردی عرضی تحت تنش همه‌جانبه با روش المان مجزا

دوره 6، شماره 12، زمستان 1395، صفحه 67-76

فاطمه عزیزیان؛ عبدالهادی قزوینیان؛ محمود بهنیا


6. کالیبراسیون مقاومت کششی مدل سنگ در نرم‌افزار PFC2D با استفاده از تابع توزیع ریزترک و روش کلامپ

دوره 4، شماره 7، بهار 1393، صفحه 35-49

مرتضی احمدی؛ علی‌اصغر صفری؛ کامران گشتاسبی