کلیدواژه‌ها = Micro-structure of intact rocks
تعداد مقالات: 1
1. Effect of Micro-Structure on Fatigue Behavior of Intact Rocks under Completely Reversed Loading

دوره 6، ویژه نامه انگلیسی، زمستان 1395، صفحه 55-62

Saeed Jamali Zavareh؛ Alireza Baghbanan؛ Hamid Hashemolhosseini؛ Hadi Haghgouei