موضوعات = فراوری مواد معدنی
فناوری بومی طراحی آستر برای آسیاهای گردان صنعتی

دوره 10، شماره 22، خرداد 1399، صفحه 95-106

10.29252/anm.2020.12207.1399

مصطفی مالکی مقدم؛ صمد بنیسی


تأثیر متغیرهای عملیاتی فلوتاسیون ستونی در سولفورزدایی از کنسانتره‌های آهن

دوره 9، شماره 21، اسفند 1398، صفحه 43-58

10.29252/anm.2019.9114.1315

فردیس نخعی؛ مهدی ایران نژاد؛ سیما محمدنژاد


تأثیر گام زمانی بر دقت نتایج در شبیه‌سازی حرکت ذرات به روش اجزای گسسته (راگ)

دوره 3، شماره 6، آذر 1392، صفحه 23-32

علیرضا قاسمی؛ سیدامید موسوی؛ صمد بنیسی


انتخاب سنگ‌شکن اولیه مناسب جهت خردایش مواد معدنی با استفاده از روش ELECTRE

دوره 2، شماره 4، آذر 1391، صفحه 79-87

محمدجواد رحیم دل؛ محمد کارآموزیان


افزایش کارایی مدار آسیاکنی اولیه کارخانه پرعیارکنی مس شهربابک

دوره 2، شماره 4، آذر 1391، صفحه 88-92

مجید پورسعیدی؛ رضا شمس الدینی؛ احسان ارغوانی؛ صمد بنیسی


کاربرد آزمون‌های آماری در تحلیل نتایج به دست آمده از خردایش ذرات کالکوپیریت با آسیاهای مختلف

دوره 2، شماره 3، خرداد 1391، صفحه 25-34

مهدی محسنی؛ محمود عبدالهی؛ سیدمحمدجواد کلینی


بررسی کارآیی مدل Masliyah در پیش‌بینی حد جدایش کلاسیفایرهای هیدرولیکی با جریان قائم

دوره 1، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 32-39

حمید خوشدست؛ عباس سام؛ فرانک حسنی؛ فاطمه خوشنام