دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
به اطلاع نویسندگان و خوانندگان محترم می رساند مقالاتی که در این بخش به عنوان مقالات آماده انتشار قرار گرفته است، لزوما به معنای مقاله با پذیرش قطعی نیست. بلکه به معنای این است که مقاله روند داوری را طی کرده و از نظر دبیر تخصصی، اصلاحات مورد نظر داوران توسط نویسنده اعمال شده است.
بدیهی است که پذیرش قطعی مقاله، تنها پس از طرح در جلسه هیات تحریریه و تایید در آن جلسه، دارای پذیرش قطعی است.
نکته قابل توجه اینکه، این امکان وجود دارد که مقاله همه ی روند مورد نیاز را طی کرده باشد اما در جلسه، هیات تحریریه رای به عدم پذیرش آن بدهند و به مرحله ی پذیرش نهایی نرسد.

پژوهشی

1. On the effect of grain size on rock behavior under cyclic loading by distinct element method

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398

ابوالفضل دلیرنسب؛ کامران گشتاسبی؛ حمیدرضا نجاتی


2. A Critique on Power Spectrum – Area Fractal Method for Geochemical Anomaly Mapping

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398

حسین مهدیان فر


3. Estimation of REV size and Determination of geo-mechanical properties of the rock mass in Sechahoon Anomaly XII Mine

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398

علیرضا جبین پور؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ جواد غلام نژاد؛ حجت الله ذاکرزاده فروشانی


4. استفاده از مدلسازی عددی المان مجزا برای بهینه‌سازی سیستم آب‌بندی پی و تکیه‌گاه‌های سد سردشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1399

معین بهادری؛ پریسا بیرانوند؛ حسن بخشنده امنیه


5. 3D Zonation model of primary haloes and geochemical prospecting pattern of Aliabad Cu-Mo deposit, Yazd, Central Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398

مهدی بمانی؛ سید حسین مجتهدزاده؛ عبدالحمید انصاری


6. Combination of Remote Sensing and Ground Penetrating Radar methods to estimate suitable areas for locating subsurface dams in Abouzeidabad Plain

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1399

Issa Ilyati؛ Nosratollah Amanian؛ Abdolhamid Ansari؛ Mohammad Hossein Mokhtari


گزارش فنی

7. تعیین ابعاد بلوکی بهینه با استفاده از روش های زمین آماری و شبیه سازی در ارزیابی ذخیره معادن سنگ آهن سورک و فسفات اسفوردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399

ریحانه السادات بهشتی بافقی؛ فرهاد محمدتراب


پژوهشی

8. مقایسه طبقه بندی کانسنگ و باطله براساس نتایج حاصل از روش‌های لاگ کریگینگ و شرطی سازی یکنواخت محلی (LUC)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

آرش طاهری نیا؛ سعید سلطانی محمدی


9. Investigation of the effect of different parameters on the penetration rate of earth pressure balance boring machine using fuzzy and neuro-fuzzy methods, and metaheuristic algorithms (A case study: Tabriz metro line 2)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

محمد داربر؛ حمید چاکری؛ محمد اصغرزاده دیزج