دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
به اطلاع نویسندگان و خوانندگان محترم می رساند مقالاتی که در این بخش به عنوان مقالات آماده انتشار قرار گرفته است، در هیات تحریریه نشریه مطرح شده و دارای پذیرش نهایی هستند و در نوبت انتشار و چاپ قرار دارند.

مقاله پژوهشی

1. A Critique on Power Spectrum – Area Fractal Method for Geochemical Anomaly Mapping

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398

حسین مهدیان فر


2. استفاده از مدلسازی عددی المان مجزا برای بهینه‌سازی سیستم آب‌بندی پی و تکیه‌گاه‌های سد سردشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1399

معین بهادری؛ پریسا بیرانوند؛ حسن بخشنده امنیه


3. 3D Zonation model of primary haloes and geochemical prospecting pattern of Aliabad Cu-Mo deposit, Yazd, Central Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398

مهدی بمانی؛ سید حسین مجتهدزاده؛ عبدالحمید انصاری


مقاله ترویجی

4. تعیین ابعاد بلوکی بهینه با استفاده از روش های زمین آماری و شبیه سازی در ارزیابی ذخیره معادن سنگ آهن سورک و فسفات اسفوردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399

ریحانه السادات بهشتی بافقی؛ فرهاد محمدتراب


مقاله پژوهشی

5. مقایسه طبقه بندی کانسنگ و باطله براساس نتایج حاصل از روش‌های لاگ کریگینگ و شرطی سازی یکنواخت محلی (LUC)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

آرش طاهری نیا؛ سعید سلطانی محمدی


6. Investigation of the effect of different parameters on the penetration rate of earth pressure balance boring machine using fuzzy and neuro-fuzzy methods, and metaheuristic algorithms (A case study: Tabriz metro line 2)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

محمد داربر؛ حمید چاکری؛ محمد اصغرزاده دیزج


7. بررسی عددی اندرکنش تونل‌های مجاور - تاثیر توالی حفاری (مطالعه موردی: تونل‌های دسترسی شرقی مجموعه ایران مال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1399

فرشید پیرنیا؛ میررئوف هادئی؛ علیرضا رشیددل


8. وارون سازی داده های لرزه ای به روش مهاجرت زمانی معکوس حداقل مربعات بهینه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1399

فرزاد مرادپوری


9. مدلسازی آماری و هوشمند وضعیت پایداری سطوح مختلف کارگاه‏های باز زیرزمینی بر مبنای روش نمودار پایداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1399

محمود شریفی؛ سجاد محمدی؛ محمد عطایی؛ رضا خالوکاکایی


10. مدل‌سازی همبستگی متقابل سه‌بعدی داده‌های مغناطیس‌سنجی معدن شواز، یزد، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1399

ایمان احمدی؛ احمد قربانی؛ عبدالحمید انصاری


11. طراحی الگوی سیاستگذاری کارآفرینی در حوزه معادن استان سیستان و بلوچستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1399

مریم مالکی؛ حبیب اله سالارزهی؛ عالمه کیخا؛ عبدالعلی کشته گر؛ ابراهیم حدادی


12. بررسی پروفیل سرعت صعود حباب در سلول فلوتاسیون ستونی با شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1399

نرجس خراسانی زاده؛ محمد کارآموزیان؛ حسین نوری