دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
به اطلاع نویسندگان و خوانندگان محترم می رساند مقالاتی که در این بخش به عنوان مقالات آماده انتشار قرار گرفته است، در هیات تحریریه نشریه مطرح شده و دارای پذیرش نهایی هستند و در نوبت انتشار و چاپ قرار دارند.

مقاله پژوهشی

1. 3D Zonation model of primary haloes and geochemical prospecting pattern of Aliabad Cu-Mo deposit, Yazd, Central Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398

مهدی بمانی؛ سید حسین مجتهدزاده؛ عبدالحمید انصاری


2. Key group analysis based on DDA method for rock slope stability analysis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

علیرضا یاراحمدی بافقی؛ میرحسین شهامی؛ محمد فاتحی مرجی


3. مدل‌سازی همبستگی متقابل سه‌بعدی داده‌های مغناطیس‌سنجی معدن شواز، یزد، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1399

ایمان احمدی؛ احمد قربانی؛ عبدالحمید انصاری


4. بررسی پروفیل سرعت صعود حباب در سلول فلوتاسیون ستونی با شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1399

نرجس خراسانی زاده؛ محمد کارآموزیان؛ حسین نوری


5. ارایه روشی جدید برای شبیه‌سازی هندسی آماری زبری ناپیوستگی‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1399

عین الله عامری؛ سید محمد اسماعیل جلالی؛ محمدرضا ربیعی


6. برنامه‌ریزی تولید کوتاه‌مدت خطی برای ذخایر معدنی با تغییرپذیری شدید زمین‌شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

رضا پوریزدان پناه؛ علی عظیمی؛ علیرضا جبین پور


7. کاربرد تبدیل‌های چندمتغیره در تحلیل داده‌های ژئوشیمی محدوده اکتشافی همیچ، استان خراسان جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399

حمید گرانیان


8. مطالعه عددی رشد ترک در محیط متخلخل: اثر پارامترهای تخلخل بیضی شکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399

محمد رضانژاد؛ سید احمد لاجوردی؛ صادق کریم پولی


9. بررسی ارتباط خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ های درزه دار در معادن ایران مرکزی (بلوک بافق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399

احمد قربانی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ سید هادی بهشتی؛ محمد رضا رضوانیان زاده


10. مدل‌سازی هیدرومکانیک نشست تونل در محیط‌های شهری - مطالعه موردی تونل مترو خط7 تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399

احمد رمضان زاده؛ عابدین حجتی تواندشتی


11. توسعة یک روش تحلیلی برای محاسبة معادلة منحنی پوش شکست موهر-کولومب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399

سید احمد مهری شال


12. Numerical modeling for Selection of appropriate tunneling method for S station of Isfahan subway

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400

عنایت الله امامی میبدی؛ جمال الدین حاجی باقری فروشانی؛ فریبا کارگران بافقی


13. بارزسازی مناطق دگرسان شده با استفاده از روش‌های مختلف پردازش تصاویر ASTER در منطقه معدن فیروزه نیشابور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1400

زهرا مختاری؛ عالیه سیفی