کاربرد آزمون‌های آماری در تحلیل نتایج به دست آمده از خردایش ذرات کالکوپیریت با آسیاهای مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله روشی آماری برای تحلیل نتایج به دست آمده از پارامترهای هندسی ذرات کالکوپیریت خردشده با آسیاهای مختلف ارائه‌شده است. این مطالعات با هدف بررسی اثر مکانیزم خردایش در آسیاکنی بر هندسه‌ی ذرات کالکوپیریت انجام‌شده است. هندسه‌ی ذرات کالکوپیریت خردشده توسط آسیاهای میله‌ای، گلوله‌ای و سرامیکی، با استفاده از تکنیک آنالیز تصاویر و توسط نرم‌افزار Image J تعیین شد. پارامترهای هندسی با فاکتورهای شکل مثل کشیدگی، گردی، گرد شدگی، تحدب و فاکتور نظم توصیف شده‌اند. برای اطمینان از آنکه اختلاف در مکانیزم خردایش توانسته است تغییراتی را در هندسه‌ی ذرات ایجاد کند از روش­ آنالیز واریانس و آزمون‌های مقایسه‌ای چندگانه استفاده شد، مطالعات آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد، در سطح اعتماد 95% هندسه‌ی ذرات در محصول آسیاها در اکثر بخش‌های ابعادی با هم اختلاف دارند و اختلاف در مکانیزم خردایش در آسیاهای میله‌ای، گلوله‌ای و سرامیکی بر خصوصیات هندسی ذرات خردشده اثرگذار است. افزایش نقش مکانیزم سایش در خردایش مواد در آسیا فاکتورهای گردی، تحدب و گرد شدگی را در ذرات افزایش می‌دهد، به گونه‌ای که آسیای سرامیکی محصولی گردتر و آسیای میله‌ای محصولی با کشیدگی بیشتر تولید می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Statistical Tests to Analyze Results of Chalcopyrite Particles Produced by Different Milling

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mohseni
  • Mahmood Abdollahi
  • Seyyed Mohammadjavad Koleini
چکیده [English]

This paper presents a statistical evaluation for the shape parameters of different mill products for chalcopyrite mineral. The aim of this study was to determine the effect of grinding mechanisms on chalcopyrite shape properties. Image Analysis (IA) method was used to determine shape factors of chalcopyrite particles. The shape characters are stated in terms of shape factors such as aspect ratio, circularity, roundness, convexity and regularity factors. Applying analysis of variance (one way ANOVA) method followed by multiple comparison tests could show whether the shape parameters of the three different mill products were statistically different from each other or not. Statistical studies were performed using the SPSS software and obtained results showed that with a 95% confidence level, the difference between the shape properties of particles produced by different mill are significant and different grinding mechanism in rod mill, ball mill and ceramic ball mill affects the shape properties of particles. Increasing the role of attrition in grinding increases the circularity, convexity and roundness of particles so the ceramic ball mill makes circular particles and rod mill makes elongated particles. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chalcopyrite
  • Statistical tests
  • Grinding mechanism
  • Particles shape
  • Image analysis