دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، پاییز 1393، صفحه 1-117 
7. حل تحلیلی توابع گرین برای معادلات محیط پوروالاستیک

صفحه 55-62

ابوالفضل عبدالهی پور؛ محمد فاتحی مرجی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ جواد غلام نژاد