دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، اردیبهشت 1398، صفحه 1-120 
پیش‌بینی عیار فسفر فرآوری شده کانسنگ آهن بر اساس مدل‌های ریاضی- آماری

صفحه 103-115

زهره حسین زاده؛ شاهد شهرستانی؛ سید حسین مجتهدزاده؛ مرتضی بابایی؛ حسین دانشفر؛ پریسا روشنی؛ احمدرضا مختاری


یادداشت فنی

تاثیر شرایط محیطی بر قابلیت اطمینان تجهیزات معدن مطالعه موردی معدن مولیبدن-مس آذربایجان

صفحه 129-141

علی نوری قراحسنلو؛ محمد عطائی؛ رضا خالوکاکایی؛ سعید فطورچی؛ رضا برآبادی