دوره و شماره: دوره 10، شماره 24، پاییز 1399، صفحه 1-100 
7. بهینه‌سازی مدل برنامه‌ریزی تولید بلند مدت با در نظر گرفتن عدم قطعیت عیار با روش آزادسازی لاگرانژی - الگوریتم‌ خفاش

صفحه 1-1

کامیار طلوعی؛ احسان موسوی؛ امیرحسین بانگیان تبریزی؛ پیمان افضل؛ عباس آقاجانی بزازی


گزارش فنی

10. طبقه بندی سنگ ‏های ساختمانی از دیدگاه قابلیت برش با استفاده از روش خوشه بندی فازی

صفحه 1-1

رضا میکائیل؛ سینا شفیعی حق شناس؛ محمد عطائی