تماس با ما

محققین گرامی می توانند از طریق سامانه مشکلات و پیشنهادات خود را مطرح کنند تا در اسرع وقت به آن توسط مسئول مربوطه پاسخ داده شود. یا با شماره تماس زیر با خانم دهقان مشکلات خود را درمیان بگذارند.

آدرس نشریه جهت مکاتبه:

یزد- صفائیه-چهارراه پژوهش- دانشگاه یزد- دانشکده مهندسی معدن و متالورژی- طبقه دوم- دفتر نشریه روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن- صندوق پستی: 741-89195

تماس:31233003-035- دورنگار: 38200131-035

 


CAPTCHA Image