سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

علاقه مندان و پژوهشگران گرامی جهت اشتراک نشریه روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن  فرم اشتراک را کامل و ارسال نمایند.

لازم به ذکر است در قسمت توضیحات باید مشخصات کامل به همراه شماره تماس، آدرس پستی و کد پستی وارد شود.

پس از ثبت درخواست، در صورت موجود بودن شماره های درخواستی از طرف دفتر نشریه جهت هماهنگی تماس گرفته خواهد شد.

هزینه اشتراک نشریه سالیانه برای چهار نسخه مبلغ 400000 ریال و اشتراک برای هر نسخه 150000 ریال است که باید به حساب 27518687 به نام انتشارات دانشگاه یزد نزد بانک تجارت واریز گردد.