نویسنده = Mohammad Fatehi Marji
Investigating the effects of porosity on the strength and mechanical behaviors of geo-materials’ specimens

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.22034/anm.2024.21058.1620

ابوالفضل دلیرنسب؛ محمد فاتحی مرجی؛ حمید رضا نجاتی؛ محسن محبی


Numerical modeling of the effect of Anderson's stress regimes on the volume of sand production in oil wellbores

دوره 13، شماره 35، تیر 1402، صفحه 31-38

10.22034/anm.2023.19302.1580

Abolfazl Abdollahipour؛ Ali Reza Kargar؛ Mohammad Fatehi Maraji


Crack growth mechanism in granite specimens with non-persistent joints under punch shear through test

دوره 12، شماره 33، دی 1401، صفحه 17-26

10.22034/anm.2021.2131

vahab sarfarazi؛ Mohammad Fatehi Maraji؛ hadi Haeri


Key group analysis based on DDA method for rock slope stability analysis

دوره 11، شماره 29، اسفند 1400، صفحه 17-25

10.22034/anm.2022.1976

Mir Hosein Shahami؛ Alireza Yarahmadi Bafghi؛ Mohammad Fatehi


Discontinued Rock Slope Analysis through a New TFS-KGM Analytical Method

دوره 8، شماره 17، اسفند 1397، صفحه 1-18

10.29252/anm.8.17.1

محسن محبی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ محمد فاتحی مرجی؛ جواد غلام نژاد


A Fourth Order Formulation of DDM for Crack Analysis in Brittle Solids

دوره 6، ویژه نامه انگلیسی، بهمن 1395، صفحه 25-40

Abolfazl Abdollahipour؛ Mohammad Fatehi Marji؛ Alireza Yarahmadi Bafghi؛ Javad Gholamnejad


تحلیل المان مرزی غیر مستقیم اندرکنش شکست هیدرولیکی و شکست طبیعی در مخازن هیدروکربنی درزه دار

دوره 6، شماره 11، تیر 1395، صفحه 77-88

ابوالفضل مرادی؛ بهزاد تخم چی؛ وامق رسولی؛ محمد فاتحی مرجی


تعیین شکل بهینه مغارهای نمکی ذخیره گاز با استفاده از روش‌های عددی

دوره 5، شماره 9، خرداد 1394، صفحه 1-12

10.17383/S2251-6565(15)940911-X

اصغر سیاه منصوری؛ محمد فاتحی مرجی؛ ابوالفضل عبدالهی پور


حل تحلیلی توابع گرین برای معادلات محیط پوروالاستیک

دوره 4، شماره 8، آذر 1393، صفحه 55-62

ابوالفضل عبدالهی پور؛ محمد فاتحی مرجی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ جواد غلام نژاد


استفاده از روش ناپیوستگی جابه‌جایی در تحلیل مکانیسم انتشار ترک‌ها در مواد شبه سنگی

دوره 3، شماره 5، خرداد 1392، صفحه 38-49

هادی حائری؛ کوروش شهریار؛ محمد فاتحی مرجی؛ پرویز معارف وند


تأثیر پارامترهای الاستیک لایه ها بر نحوه ی گسترش شکست هیدرولیکی با استفاده از روش ناپیوستگی- جابجایی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1391، صفحه 1-13

محمود بهنیا؛ کامران گشتاسبی؛ محمد فاتحی مرجی؛ علی اکبر گلشنی


مدلسازی اثر کندشوندگی تیغه‌های برش TBM در هنگام نفود سنگ با استفاده از روش المان مرزی

دوره 1، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 9-14

محمد فاتحی مرجی؛ هادی حائری؛ کوروش شهریار؛ حمید خان باواپور