نویسنده = Abolfazl Abdollahipour
تحلیل پایداری چاه با استفاده از منحنی اندرکنش زمین و معیار مور-کولمب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1402

10.22034/anm.2023.20594.1609

امیرمحمد احمری؛ ابوالفضل عبدالهی پور؛ علیرضا کارگر


Numerical modeling of the effect of Anderson's stress regimes on the volume of sand production in oil wellbores

دوره 13، شماره 35، تیر 1402، صفحه 31-38

10.22034/anm.2023.19302.1580

Abolfazl Abdollahipour؛ Ali Reza Kargar؛ Mohammad Fatehi Maraji


حل تحلیلی انتشار امواج انفجار در سنگ با استفاده از تئوری الاستودینامیک

دوره 13، شماره 34، فروردین 1402، صفحه 57-65

10.22034/anm.2023.17540.1527

میثم لک؛ محمد فاتحی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ ابوالفضل عبدالهی پور؛ مهدی پورقاسمی ساغند


A Fourth Order Formulation of DDM for Crack Analysis in Brittle Solids

دوره 6، ویژه نامه انگلیسی، بهمن 1395، صفحه 25-40

Abolfazl Abdollahipour؛ Mohammad Fatehi Marji؛ Alireza Yarahmadi Bafghi؛ Javad Gholamnejad


تعیین شکل بهینه مغارهای نمکی ذخیره گاز با استفاده از روش‌های عددی

دوره 5، شماره 9، خرداد 1394، صفحه 1-12

10.17383/S2251-6565(15)940911-X

اصغر سیاه منصوری؛ محمد فاتحی مرجی؛ ابوالفضل عبدالهی پور


حل تحلیلی توابع گرین برای معادلات محیط پوروالاستیک

دوره 4، شماره 8، آذر 1393، صفحه 55-62

ابوالفضل عبدالهی پور؛ محمد فاتحی مرجی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ جواد غلام نژاد


SETDISC نرم‌افزار دسته‌بندی ناپیوستگی‌ها به روش خوشه‌بندی پوآسون

دوره 2، شماره 4، آذر 1391، صفحه 11-19

ابوالفضل عبدالهی پور؛ حمید منصوری