نویسنده = عنایت الله امامی میبدی
Numerical modeling for Selection of appropriate tunneling method in S station of Isfahan subway

دوره 11، شماره 29، اسفند 1400، صفحه 27-40

10.22034/anm.2022.2030

Enayatallah Emami Meybodi؛ Jamaloddin Hajibagheri Foroshani؛ Fariba Kargaran Bafghi


برآورد خردشوندگی سنگ از دیدگاه هندسی

دوره 5، شماره 9، خرداد 1394، صفحه 51-61

10.17383/S2251-6565(15)940915-X

عنایت الله امامی میبدی؛ سید محمد اسماعیل جلالی