کلیدواژه‌ها = Uniaxial Compressive Strength
Investigating the effects of porosity on the strength and mechanical behaviors of geo-materials’ specimens

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.22034/anm.2024.21058.1620

ابوالفضل دلیرنسب؛ محمد فاتحی مرجی؛ حمید رضا نجاتی؛ محسن محبی


رابطه خصوصیات مکانیکی با مقدار درصد کوارتز و فلدسپات سنگ‌های رسوبی

دوره 13، شماره 36، مهر 1402، صفحه 1-13

10.22034/anm.2023.19846.1592

پوریا حیدریان؛ محمدرضا آصف؛ جعفر خادمی حمیدی؛ مهدی تلخابلو


شبیه سازی عددی برای پیش‌بینی ناهمسانگردی سنگ کرومیت فاریاب با استفاده از نرم‌افزار PFC

دوره 11، شماره 28، مهر 1400، صفحه 23-35

10.22034/anm.2021.2226

بهزاد جعفری محمدآبادی؛ کورش شهریار؛ حسین جلالی فر؛ کاوه آهنگری


ارزیابی تأثیر اندازه نمونه در سنگ های رسوبی و اندازه سنگدانه در نمونه بتنی بر مقاومت فشاری تک محوره

دوره 8، شماره 16، آبان 1397، صفحه 57-70

10.29252/anm.8.16.57

محمد داربر؛ لهراسب فرامرزی؛ مصطفی شریف زاده؛ هومن رضایی


An Investigation of the Effect of Freezing on Strength and Durability of Dimension Stones Using Fuzzy Clustering Technique and Statistical Analysis

دوره 6، ویژه نامه انگلیسی، بهمن 1395، صفحه 1-9

Reza Mikaeil؛ Alireza Dormishi؛ Golsa Sadegheslam؛ Sina Shaffiee Haghshenas