کلیدواژه‌ها = permeability
بررسی عددی تأثیر اسیدکاری بر نفوذپذیری درزه‌سنگ‌ها حین حرکت برشی

دوره 12، شماره 32، مهر 1401، صفحه 11-29

10.22034/anm.2022.2602

علیرضا باغبانان؛ امیرحسین مؤمنی؛ امید جعفرآقایی؛ ابراهیم اسدالله‌پور


بررسی عددی رفتار هیدرومکانیکی درزه‎های سنگی منفرد تحت بارگذاری برش مستقیم

دوره 7، شماره 13، خرداد 1396، صفحه 35-44

10.29252/anm.7.13.35

بهنام قبادی؛ حمیدرضا نجاتی؛ کامران گشتاسبی


A Numerical Modeling Study for Determining the Optimal Depth of Grout Curtain in Foundation and Abutments of Karun 4 Dam

دوره 6، ویژه نامه انگلیسی، بهمن 1395، صفحه 41-53

Mehdi Hosseini؛ Shirvan Sazandeh