کلیدواژه‌ها = Rock slope stability analysis
توسعه روش‌های بیشاپ و نموداربرای تحلیل پایداری شیروانی‌ها با در نظر گرفتن اثر تنش اصلی متوسط

دوره 9، شماره 18، اردیبهشت 1398، صفحه 117-127

احد علیخانی؛ محسن طاهری مقدر؛ حمید محمدی


Discontinued Rock Slope Analysis through a New TFS-KGM Analytical Method

دوره 8، شماره 17، اسفند 1397، صفحه 1-18

10.29252/anm.8.17.1

محسن محبی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ محمد فاتحی مرجی؛ جواد غلام نژاد