دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات پیش چاپ (preprint):
پیش چاپ (َpre print) مقاله ای است که مراحل داوری و پذیرش آن انجام شده و از طریق سرور نشریه پیش از چاپ مقاله در دسترس عموم قرار می گیرد. همچنین، مقاله پیش چاپ شده دارای کد DOI می باشد.

توجه:
به اطلاع نویسندگان و خوانندگان محترم می رساند مقالاتی که در این بخش به عنوان مقالات آماده انتشار (پیش چاپ) قرار گرفته است، در هیات تحریریه نشریه مطرح شده و دارای پذیرش نهایی هستند و در نوبت انتشار و چاپ قرار دارند.

مقاله پژوهشی

مطالعه عددی تأثیر پارامترهای اساسی در نشست سطح زمین طی عملیات لوله رانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1401

10.22034/anm.2022.2784

رضا محمد پور؛ احسان طاهری


تحلیل حساسیت و تعیین مهمترین پارامترهای موثر بر پایداری چاه نفت بر اساس مدلسازی عددی در نرم افزار Phase2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1401

10.22034/anm.2022.2859

ماهان امیرخانی؛ ابوالفضل عبدالهی پور


استفاده از ابزارهای مشتقه مالی در بازار سنگ‌های نما و ساختمانی لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1401

10.22034/anm.2022.2892

مجتبی مرادی پور؛ محمد حیاتی


مقاله مروری

مروری بر استفاده از تحلیل و پردازش امواج آکوستیک در عملیات حفاری سنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1401

10.22034/anm.2022.2858

مجتبی یاری؛ راحب باقرپور؛ مهربد خشوعی


یادداشت فنی

بررسی عددی میزان تاثیرپذیری نشست زمین ناشی از حفر تونل خط دو متروی تبریز از تغییرات ضریب فشار جانبی زمین (K0)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1401

10.22034/anm.2022.2911

محمدرضا باغبان گل پسند؛ مصطفی عباسزاده؛ امیر حسن رضایی فرعی؛ سید غفور علوی


مقاله پژوهشی

بررسی تاثیر زمان در همگرایی تونل‌های دایروی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1401

10.22034/anm.2023.19371.1584

هادی رضایی؛ علی رضا کارگر؛ مهدی موسوی


بررسی عددی اثر نسبت ناهمسانگردی، زوایه‌ی لایه‌بندی و طول ترک بر ضریب شدت تنش در سنگ فیلیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

10.22034/anm.2023.19114.1575

مرتضی احمدی؛ وحید عباسی؛ احسان محترمی


در نظر گرفتن عدم قطعیت برای تخمین پارامترهای مقاومت برشی سنگ بکر با استفاده از روش های آماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22034/anm.2023.19104.1573

مهدی محمدی؛ محمد فاتحی


رابطه خصوصیات مکانیکی با مقدار درصد کوارتز و فلدسپات سنگ‌های رسوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1402

10.22034/anm.2023.19846.1592

پوریا حیدریان؛ محمدرضا آصف؛ جعفر خادمی حمیدی؛ مهدی تلخابلو


تاثیر امواج زمین لرزه بر لوله های مدفون در شیروانی خاکی نامحدود به روش عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22034/anm.2023.18740.1572

غلامحسین رنجبر؛ محمود ساریخانی خرمی


بررسی تاثیر خواص مصالح سنگ طبیعی بر عملکرد آسفالت با استفاده از روش سطح پاسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

10.22034/anm.2023.20066.1594

علی اکبرزاده؛ علی رضا یاراحمدی؛ حسینعلی لازمی؛ علی اکبر ذهقانی زاده


بررسی و تهیه نقشه پتانسیل مطلوب کانی سازی پنهان مس-طلادار پورفیری ورقه های زمین شناسی بصیران و کودگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

10.22034/anm.2023.18917.1568

منصور ضیائی؛ علی شبانی؛ مهرداد سلیمانی منفرد؛ عارف شیرازی؛ سید امیر علی حامدی


Estimating Penetration Rate of Excavation Machine Using Geotechnical Parameters and Neural Networks in Tabriz Metro

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1402

10.22034/anm.2023.20414.1604

Samaneh Khodaee Ashestani؛ Hamid Chakeri؛ Mohammad Darbor؛ Erfan Khoshzaher؛ Seyyed Shahab Eddin Bazargan