نویسنده = اصغر سیاه منصوری
تعداد مقالات: 1
1. تعیین شکل بهینه مغارهای نمکی ذخیره گاز با استفاده از روش‌های عددی

دوره 5، شماره 9، بهار 1394، صفحه 1-12

اصغر سیاه منصوری؛ محمد فاتحی مرجی؛ ابوالفضل عبدالهی پور