داوران

فرایند ثبت، داوری و انتشار مقالات در این سامانه به صورت الکترونیکی بوده و هیچگونه مبادلات کاغذی در این امر انجام نمی شود. این نشریه از نظرات ارزشمند اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور و همچنین متخصصین معدنی و صنعتی به منظور داوری مقالات استفاده می نماید.

 

 فهرست داوران دوره نهم (سال 1398)

فهرست داوران دوره دهم (سال 1399)

فهرست داوران دوره یازدهم ( سال 1400)

فهرست کلی داوران نشریه

فهرست داوران محترم نشریه به شرح زیر است:

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
نورالدین Nikadat مکانیک سنگ دانشجو
آرش ابراهیم آبادی مکانیک سنگ گروه مهندسی معدن و زمین شناسی دانشکده فنی مهندسی، علوم پایه و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قایم شهر
وحید ابراهیم‌زاده اردستانی ژئوفیزیک موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
محمد علی ابراهیمی فرسنگی استخراج معدن دانشیار دانشکده مهندسی معدن،دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدمحمد ابطحی فروشانی
فریماه آیتی زمین شناسی گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور
رضا احمدی اکتشاف معدن گروه مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اراک
مرتضی احمدی مکانیک سنگ دانشگاه تربیت مدرس
علیرضا یاراحمدی بافقی مکانیک خاک، مکانیک سنگ دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد
مهدی ایران نژاد فراوری مواد معدنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
حامد ارزانی مکانیک خاک، مهندسی عمران گروه ژئوتکنیک و آب، دانشگاه شهید رجایی
اصغر آزادی اکتشاف معدن دانشگاه پیام نور
امیر رضا آزاد مهر اکتشاف معدن هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
هوشنگ اسدی هارونی اکتشاف معدن استادیار دانشکده معدن دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی آسمانی مهندسی نفت مسئول قسمت ژئوشیمی و کارشناس آزمایشگاه آنالیز مغزه ویژه، آزمایشگاه شرکت مپصا
امید اصغری اکتشاف معدن دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران
مصلح افتخاری مکانیک سنگ دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
پیمان افضل استخراج معدن، اکتشاف معدن گروه مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محسن آقایی فراوری مواد معدنی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد
حمید آقا بابایی مکانیک سنگ دانشکده مهندسی معدن دانشگاه سهند تبریز
حمید آقاجانی اکتشاف معدن دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
عباس آقاجانی بزازی استخراج معدن گروه مهندسی معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان
سید نجم الدین الماسی استخراج معدن دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه لرستان
سیدعلی المدرسی سنجش از دور و GIS گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه آزاد اسلامی یزد
عنایت الله امامی میبدی مکانیک سنگ گروه زمین شناسی، دانشگاه یزد
عبدالحمید انصاری اکتشاف معدن دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد
حبیب انصاری سامانی مهندسی صنایع گروه اقتصاد دانشگاه یزد
کیانوش بارانی بیرانوند فراوری مواد معدنی گروه مهندسی معدن، دانشگاه لرستان
محمد حسین بازیار مکانیک سنگ استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه دولتی یاسوج
حامد بایسته مکانیک خاک گروه مهندسی عمران دانشگاه قم
علیرضا باغبانان مکانیک سنگ دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید باقری ژئوفیزیک موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
راحب باقرپور استخراج معدن دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
پریسا باقرزاده مکانیک سنگ شرکت مهندسی مشاور معیار صنعت خاورمیانه
عزالدین بخت آور استخراج معدن عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی ارومیه
کاظم برخورداری استخراج معدن، مکانیک خاک دانشیار، دانشکده مهندسی عمران - بخش ژئوتکنیک و راه
قدرت برزگری زمین شناسی گروه علوم زمین، دانشگاه تبریز
صمد بنیسی فراوری مواد معدنی استاد بخش استخراج معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجتبی بهاالدینی مکانیک خاک Assistant Professor, Faculty of Mining, Rock Mechanics Engineering. University of Tehran
معین بهادری استخراج معدن گروه مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی گناباد
محمود بهنیا استخراج معدن، مکانیک سنگ دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
مقداد پایان مکانیک خاک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر
رضا پور حسینی مکانیک خاک دانشکده مهندسی عمران - بخش ژئوتکنیک و راه، دانشگاه یزد
مهدی پورقاسمی ساغند استخراج معدن دانشگاه یزد
بهزاد تخم چی استخراج معدن، اکتشاف معدن دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
حمید ثابتی گروه مهندسی معدن دانشگاه صنعتی بیرجند
حسین جلالی فر مکانیک سنگ دانشگاه کرمان
محمد جهانی چگنی فراوری مواد معدنی دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
مرتضی جوادی اصطهباناتی مکانیک سنگ استادیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک در دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
سپیده جوانشیر فراوری مواد معدنی گروه مهندسی معدن، دانشگاه بیرجند
مسعود چراغی مکانیک سنگ دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشکده مهندسی معدن
علی چراغبک زارع مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شهرکرد
عبدالمطلب حاجتی فراوری مواد معدنی دانشگاه صنعتی اراک
فرنوش حاجی زاده اکتشاف معدن، زمین شناسی هیات علمی در دانشگاه ارومیه/دانشکده فنی گروه معدن
محمد حاذقیان مکانیک خاک استادیار دانشکده عمران دانشگاه یزد
هادی حائری مکانیک سنگ دانشکده مهندسی معدن،
احسان حسینی اکتشاف معدن دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد
سید محمدرئوف حسینی فراوری مواد معدنی دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی معدن
مهدی حسینی استخراج معدن، مکانیک سنگ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مهدیه حسینجانی زاده اکتشاف معدن دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان
حسن حسینی نسب استخراج معدن، مکانیک سنگ استاد، گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد- بخش بهینه‌سازی سیستم
علی اکبر حشمتی استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
رسول حمیدزاده مقدم اکتشاف معدن دانشگاه صنعتی سهند تبریز
جعفر خادمی حمیدی استخراج معدن، مکانیک خاک دانشگاه تربیت مدرس
محمد رضا خالصی اکتشاف معدن، فراوری مواد معدنی دانشگاه تربیت مدرس
رضا خالوکاکایی استخراج معدن دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
علی اصغر خدایاری استخراج معدن استادیار دانشکده مهندسی معدن،دانشگاه تهران
احمد خدادادی دربان فراوری مواد معدنی گروه فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس
کیوان خیّر اکتشاف معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
خلیل خلیلی مکانیک سنگ استاد تمام گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بیرجند
حمید خوشدست فراوری مواد معدنی گروه فرآوری مواد معدنی، بخش مهندسی معدن، مجتمع آموزش عالی زرند
علی اکبر دایا استخراج معدن گروه مهندسی معدن، دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد داربر مکانیک سنگ دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
علی دباغ استخراج معدن استادیار، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد
اسماعیل دره زرشکی فراوری مواد معدنی بخش مهندسی مواد و متالورژی-دانشکده فنی و مهندسی-دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسام دهقان استخراج معدن
رضا دهقان استخراج معدن، فراوری مواد معدنی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد
سعید دهقان استخراج معدن گروه مهندسی معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
علی دهقانی فراوری مواد معدنی دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد
رامین دوست محمدی استخراج معدن، مکانیک سنگ دانشگاه زنجان
مرتضی رامین نیا مهندسی عمران گروه مهندسی عمران دانشگاه تبریز
احمد رضا ربانی دانشکده مهندسی نفت- دانشگاه امیرکبیر
محمود ربانی بیدگلی مهندسی عمران گروه مهندسی عمران-دانشگاه آزاد خمین
مهدی رحمانپور استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده معدن دانشگاه تهران
رضا رحمان نژاد استخراج معدن، مکانیک سنگ بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامرضا رحیمی پور استخراج معدن، اکتشاف معدن دانشگاه باهنر کرمان
محمد رداد اکتشاف معدن دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
سینا رستم‌آبادی تونلسازی، مکانیک سنگ عضو پیوسته انجمن تونل ایران، تهران، ایران
محمدرضا رضایی سنجش از دور و GIS گروه جغرافیا دانشگاه یزد
محمد رضائی استخراج معدن، مکانیک سنگ گروه مهندسی معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
رامین رفیعی استخراج معدن دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
یوسف رفیعی مهندسی نفت مدیر گروه مخازن، دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
منصور رفیعیان مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد
احمد رمضان زاده مکانیک سنگ دانشیار دانشکده مهندسی معدن،نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
حجت الله رنجبر استخراج معدن، اکتشاف معدن گروه مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حجت اله رنجبر استخراج معدن، اکتشاف معدن بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مسعود رنجبرنیا مهندسی عمران دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
عنایت اله رنجینه خجسته اکتشاف معدن استاد یار دانشکده مهندسی معدن دانشگاه سهند، تبریز
سعید رهنما مکانیک خاک استادیار هیات علمی/ دانشگاه بیرجند
امین روشندل کاهو اکتشاف معدن دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
شکراله زارع مکانیک سنگ دانشیار ، دانشکده مهندسی معدن نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
سهیل زارع مطلق اکتشاف معدن گروه مهندسی معدن، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهدی زمانی لنجانی مکانیک خاک دانشگاه یاسوج، دانشکده فنی و مهندسی- گروه عمران
حسین سالاری راد مکانیک سنگ استادیاردانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عباس سام فراوری مواد معدنی دانشیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان رییس پژوهشکده آهن و فولاد گل گهر
فرهنگ سرشکی استخراج معدن استاد دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
وهاب سرفرازی مکانیک سنگ گروه مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی همدان
غلامرضا سعیدی استخراج معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
فراز سلطانی فراوری مواد معدنی استادیار، دانشگاه صنعتی اراک
ماهیار سلطانی رفیعی زمین شناسی، مکانیک سنگ مرکز تحقیقات ژئوماتیک رهپویان، تهران، ایران
سعید سلطانی محمدی استخراج معدن گروه مهندسی معدن، دانشگاه کاشان
مهرداد سلیمانی منفرد استخراج معدن، اکتشاف معدن دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه شاهرود
محمد رضا شایسته فر استخراج معدن، اکتشاف معدن دانشیار- دانشگاه شهیدباهنر کرمان
یوسف شیری مهندسی نفت دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک- دانشگاه صنعتی شاهرود
هاجر شرع اصفهانی مکانیک خاک داشنکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
سید محمد شریعتی پور اکتشاف معدن Department of Petroleum Reservoir Management, University of Coventry, UK
یوسف شرقی اکتشاف معدن، زمین شناسی دانشگاه صنعتی سهند
داود شیشه بری اکتشاف معدن، مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
رضا شکور شهابی استخراج معدن هیئت علمی دانشگاه امام خمینی قزوین
سید حسین شهامی مکانیک سنگ شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
محمد حسین صابری زمین شناسی، مهندسی نفت گروه اکتشاف نفت، دانشکده مهندسی نفت
احمد رضا صیادی استخراج معدن دانشگاه تربیت مدرس، مدیر گروه مهندسی استخراج معدن
منوچهر صانعی مکانیک سنگ، مهندسی نفت استادیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد
مهدی صدیقی مهندسی شیمی معاون دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه قم
مهدی صفری زمین شناسی گروه علوم پایه دانشگاه پیام نور
محمدرضا صمدزاده یزدی فراوری مواد معدنی گروه استخراج، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد
فرهاد صمیمی نمین استخراج معدن گروه مهندسی معدن، دانشگاه زنجان
منصور ضیائی استخراج معدن، اکتشاف معدن دانشیار دانشکده مهندسی معدن،نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
شهرام طالبی مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد
بیژن طاهری فراوری مواد معدنی دانشگاه کاشان
سید حسن طباطبایی اکتشاف معدن دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی طبائی زمین شناسی استادیار-دانشکده مهدن-دانشگاه صنعتی اصفهان
میثم عابدی اکتشاف معدن گروه اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران
علی عالی انوری اکتشاف معدن گروه مهندسی معدن دانشگاه کاشان
ملیحه عباس زاده اکتشاف معدن گروه مهندسی معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان
ابوالفضل عبدالهی پور مکانیک سنگ دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران
جعفر عبدالهی شریف استخراج معدن دانشکئه مهندسی معدن، دانشگاه ارومیه
نادر عبدلی یزدی مکانیک خاک استاد یار بازنشسته دانشگاه یزد
علیرضا عرب امیری اکتشاف معدن دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
اصغر عزیزی فراوری مواد معدنی دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد عطایی استخراج معدن دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
مجید عطایی پور استخراج معدن، فراوری مواد معدنی دانشیاردانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
صمد علی پور اکتشاف معدن، زمین شناسی گروه زمین شناسی، دانشگاه ارومیه
مسعود علیپور اصل اکتشاف معدن استادیار گروه زمین شناسی - دانشگاه شاهرود
کمال علمدار اکتشاف معدن
داوود عندلیب اردکانی استخراج معدن
خداکرم غریبی فراوری مواد معدنی عضو هیئت علمی/دانشگاه یزد
سعید غفارپور جهرمی مکانیک خاک گروه ژئوتکنیک و آب، دانشگاه ترتبیت دبیر شهید رجایی
جواد غلام نژاد استخراج معدن دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد
محمد فاتحی مرجی استخراج معدن، مکانیک سنگ دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد
محمدرضا فتاحی
هادی فتاحی مکانیک سنگ گروه مهندسی ژئومکانیک، دانشکده مهندسی علوم زمین، دانشگاه صنعتی اراک
لهراسب فرامرزی استخراج معدن، مکانیک سنگ هیئت علمی و معاون پژوهشی دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان.
احمد فرخیان مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک-دانشگاه صنعتی اصفهان
اکبر فرزانگان فراوری مواد معدنی دانشیار، دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران
مریم فرمهینی فراهانی اکتشاف معدن، زمین شناسی هیئت علمی تمام وقت
حامد فلاح استخراج معدن
حسینعلی قاری اکتشاف معدن دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد
ابراهیم قاسمی استخراج معدن عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی رضا قاسمی فراوری مواد معدنی مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی‌گر ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی قراباغی فراوری مواد معدنی دانشیار دانشکده مهندسی معدن،دانشگاه تهران
احمد قربانی اکتشاف معدن دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد
سید علی قریشیان امیری مهندسی عمران استاد دانشگاه Ntnu نروژ
محمد حسین قلعه نویی اکتشاف معدن دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد
علی قنبری مکانیک خاک دانشکده عمران-دانشگاه خوارزمی
سیدرضا قوامی ریابی استخراج معدن، اکتشاف معدن عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه شاهرود
هوشنگ کاتبی مهندسی عمران دانشیار گروه عمران دانشگاه تبریز
محمد کارآموزیان فراوری مواد معدنی دانشیار دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
ابوالقاسم کامکار روحانی اکتشاف معدن دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
الیار کاوسیان مکانیک سنگ مهندسی معدن استخراج. مکانیک سنگ
همایون کتیبه اکتشاف معدن دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
معصومه کردی اکتشاف معدن، مهندسی نفت استادیار دانشکده مهندسی معدن،نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد رضا کریمی اکتشاف معدن مهندسی نقت، دانشگاه امیر کبیر تهران ایران
محسن کریمی فراوری مواد معدنی Chalmers University of Technology, Gothenburg, Västra Götaland County, Sweden
سعید کریمی نسب اکتشاف معدن، مکانیک سنگ گروه آموزشی مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
بهروز کشته گر مهندسی عمران گروه مهندسی عمران دانشگاه زابل
غلامرضا کمالی استخراج معدن، اکتشاف معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد رضا کمالی مهندسی نفت پژوهشگاه صنعت نفت
امیرحسین کوهساری اکتشاف معدن دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد
حمید گرانیان اکتشاف معدن گروه مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی بیرجند
محمدرضا گرمسیری فراوری مواد معدنی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان
کامران گشتاسبی مکانیک سنگ دانشگاه تربیت مدرس
حسینعلی لازمی مکانیک سنگ گروه مکانیک سنگ، دانشگاه آزاد اسلامی بافق
میثم لک دکتری دانشگاه یزد
مصطفی مالکی مقدم فراوری مواد معدنی گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی، دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان
سید حسین مجتهدزاده اکتشاف معدن دانشکده مهندسی معدن و متالورژی- دانشگاه یزد
سعید مجدی فر اکتشاف معدن هیات علمی
محسن محبی مکانیک سنگ دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد
احسان محترمی مکانیک سنگ استادیار دانشکده مهندسی علوم زمین، دانشگاه صنعتی اراک
مهدی محسنی فراوری مواد معدنی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
مهدی محمدی مکانیک سنگ عضو هیئت علمی دانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجان
فرهاد محمدتراب اکتشاف معدن دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد
محمدعلی محمدمیرزایی بافقی مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی و پلیمر، دانشگاه یزد
احمدرضا مختاری استخراج معدن، اکتشاف معدن دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین مختاری سنجش از دور و GIS دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد
فرزاد مرادپوری اکتشاف معدن گروه مهندسی معدن، دانشگاه لرستان
سیداحمد مرتضوی شرکت پتروآسماری بین الملل
محمود میرزایی ژئوفیزیک گروه آموزشی ژئوفیزیک، دانشگاه اراک
یوسف میرزائیان استخراج معدن دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد
امین حسین مرشدی اکتشاف معدن دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد
علی رضا مشرقی مکانیک سنگ، مهندسی مواد عضو هیات علمی- گروه مهندسی مواد دانشکده معدن و متالورژی
محمد رضا مطهری مکانیک خاک عضو هیات علمی دانشگاه اراک
پرویز معارف وند اکتشاف معدن، مکانیک سنگ دانشیار دانشکده مهندسی معدن ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمید معینی اکتشاف معدن دانشکده مهندسی معدن-دانشگاه یزد
سروش مقصودی اکتشاف معدن دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دانشگاه تهران
مسعود مکارچیان مکانیک خاک، مکانیک سنگ همدان- دانشگاه بوعلی‌سینا- دانشکده مهندسی- گروه مهندسی عمران- هیات علمی کد پستی: 38695-65178
رضا میکائیل استخراج معدن عضو هیت علمی دانشگاه صنعتی ارومیه
حامد ملاداودی استخراج معدن، مکانیک سنگ دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
حسین ملایمت
بیژن ملکی مهندسی نفت دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه بین المللی امام خمینی
حسین ملکی نژاد هیدرولوژی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد
مسعود منجزی استخراج معدن دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
حمید منصوری استخراج معدن، فراوری مواد معدنی دانشیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهین منصوری زمین شناسی هیات علمی دانشکده مهندسی معدن - دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین مهدیان فر اکتشاف معدن گروه مهندسی معدن مجتمع اموزش عالی گناباد
سعید مهدوی مکانیک سنگ دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
حمید مهرنهاد زمین شناسی عضو هیات علمی/دانشگاه یزد
سیف الدین موسی زاده مکانیک سنگ هیات علمی/ گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه
امین اله موسوی استخراج معدن گروه استخراج، دانشگاه تربیت مدرس
مهدی موسوی مکانیک سنگ دانشیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران
سید محمد مهدی موسوی نسب استخراج معدن، مکانیک سنگ دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسن مومیوند استخراج معدن، مکانیک سنگ گروه مهندسی معدن، دانشگاه ارومیه
حجت نادری فراوری مواد معدنی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه یزد
حمیدرضا نجاتی مکانیک سنگ عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
حمید رضا نجاتی استخراج معدن، مکانیک سنگ گروه مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس
علی نجاتی کلاته اکتشاف معدن دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران.
مهدی نجفی استخراج معدن دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد
کارشناس نشریه دانشگاه یزد
مهدی نصیری سروی اکتشاف معدن، فراوری مواد معدنی دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید نیکخواه مکانیک سنگ استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
توحید نوری اکتشاف معدن مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
مجید نوریان بیدگلی تونلسازی، مکانیک سنگ گروه مهندسی معدن، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان، کاشان
غلامرضا نوروزی اکتشاف معدن عضو هیات علمی / دانشگاه بیرجند
مهدی نوروزی استخراج معدن عضو هیات علمی-دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک-دانشگاه صنعتی شاهرود
حسین نوفرستی مکانیک سنگ عضو هیات علمی/دانشگاه بیرجند
عباس هاشمی زاده مهندسی نفت دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی دانشگاه حکیم سبزواری-گروه مهندسی نفت
اردشیر هزارخانی اکتشاف معدن هیئت علمی / دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی هنرمند زمین شناسی، سنجش از دور و GIS دانشیار یار دانشگاه تحصیلات تکمیلی و هایتک ، ماهان، کرمان
مهیار یوسفی اکتشاف معدن گروه مهندسی معدن ، دانشگاه ملایر
مصطفی یوسفی راد مکانیک سنگ دانشیار دانشگاه صنعتی اراک- گروه معدن

 

 

 1399)