اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 449
تعداد پذیرش 159
تعداد عدم پذیرش 225

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 295
تعداد مشاهده مقاله 387854
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 311654
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 14 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 181 روز
متوسط زمان داوری 36 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 249 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 187 روز
درصد پذیرش 35 %