اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 393
تعداد پذیرش 132
تعداد عدم پذیرش 213

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 268
تعداد مشاهده مقاله 345583
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 282930
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 197 روز
متوسط زمان داوری 38 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 257 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 179 روز
درصد پذیرش 34 %