اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 489
تعداد پذیرش 185
تعداد عدم پذیرش 242

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 244
تعداد مشاهده مقاله 301765
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 258729
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 24 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 218 روز
متوسط زمان داوری 43 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 364 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 139 روز
درصد پذیرش 38 %