اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 523
تعداد پذیرش 197
تعداد عدم پذیرش 254

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 258
تعداد مشاهده مقاله 316544
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 271834
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 23 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 211 روز
متوسط زمان داوری 41 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 356 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 143 روز
درصد پذیرش 38 %