کلیدواژه‌ها = Stress – life method
تعداد مقالات: 2
1. بررسی خستگی سنگ بکر بلوری تحت بارگذاری کاملاً معکوس شونده

دوره 7، شماره 13، بهار 1396، صفحه 91-100

سعید جمالی زواره؛ حمید هاشم الحسینی؛ علیرضا باغبانان؛ محسن خوشکام؛ هادی حقگویی


2. Effect of Micro-Structure on Fatigue Behavior of Intact Rocks under Completely Reversed Loading

دوره 6، ویژه نامه انگلیسی، زمستان 1395، صفحه 55-62

Saeed Jamali Zavareh؛ Alireza Baghbanan؛ Hamid Hashemolhosseini؛ Hadi Haghgouei