دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
به اطلاع نویسندگان و خوانندگان محترم می رساند مقالاتی که در این بخش به عنوان مقالات آماده انتشار قرار گرفته است، در هیات تحریریه نشریه مطرح شده و دارای پذیرش نهایی هستند و در نوبت انتشار و چاپ قرار دارند.

مقاله پژوهشی

1. 3D Zonation model of primary haloes and geochemical prospecting pattern of Aliabad Cu-Mo deposit, Yazd, Central Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398

مهدی بمانی؛ سید حسین مجتهدزاده؛ عبدالحمید انصاری


2. Key group analysis based on DDA method for rock slope stability analysis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1399

علیرضا یاراحمدی بافقی؛ میرحسین شهامی؛ محمد فاتحی مرجی


3. بررسی ارتباط خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ های درزه دار در معادن ایران مرکزی (بلوک بافق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399

سید هادی بهشتی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ احمد قربانی؛ محمد رضا رضوانیان زاده


4. Numerical modeling for Selection of appropriate tunneling method for S station of Isfahan subway

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400

عنایت الله امامی میبدی؛ جمال الدین حاجی باقری فروشانی؛ فریبا کارگران بافقی


5. Crack growth properties in granite specimens consisting non-persistent joint under punch shear through test

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

وهاب سرفرازی؛ محمد فاتحی مرجی؛ هادی حائری


6. An exploratory model for sediment-hosted lead and zinc deposits by using the fractal method in Yazd block- Central Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

سمیه عباس زاده؛ سید حسین مجتهدزاده؛ عبدالحمید انصاری


7. جانمایی بهینه تونل‌های غیرهم‌سطح با استفاده از یک رویکرد جدید احتمالاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1400

هادی فتاحی؛ حسین قائدی؛ فرشاد ملک محمودی


8. ارزیابی فرآوری فسفات از سنگ سبز با استفاده از مدار فعلی کارخانه فرآوری اسفوردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1400

حسین برزگر قهفرخی؛ محمدرضا صمدزاده یزدی


9. شبیه‌سازی عددی تأثیر دانه‌بندی و شرایط مرزی بر رفتار ستون‌های سنگی تقویت کننده خاک با استفاده از روش اجزای مجزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1400

حامد بایسته؛ کامران هوشیار


10. مدلسازی عددی سه‌بعدی شکست هیدرولیکی: بررسی تاثیر زمان، نرخ تزریق و ویسکوزیته سیال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1400

ابوالفضل هفت آبادی؛ شکراله زارع