دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

به اطلاع نویسندگان و خوانندگان محترم می رساند مقالاتی که در این بخش به عنوان مقالات آماده انتشار قرار گرفته است، در هیات تحریریه نشریه مطرح شده و دارای پذیرش نهایی هستند و در نوبت انتشار و چاپ قرار دارند.

مقاله پژوهشی

ارزیابی آرایش بهینه پیچ سنگ به منظور پایداری توده سنگ درزه دار با روش DEM-DFN سه بعدی - مطالعه موردی: مغار کلاب 2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1401

10.22034/anm.2022.2694

امین ازهری؛ نوشین سنماریان؛ علیرضا باغبانان؛ حمید هاشم الحسینی


تعیین ضریب آسیب هوک و براون ناشی از انفجار دراطراف تونل ها با استفاده از مدلسازی عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1401

10.22034/anm.2022.2738

فرهاد چینائی؛ کاوه آهنگری؛ رضا شیرین آبادی


برآورد عدد پایداری و فشار سینه‌کار تونل در حالت حدی سرویس بر اساس نتایج مدل‌سازی عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

10.22034/anm.2022.2781

مصطفی طرف روا؛ ابراهیم فرخ


بکارگیری روش های ساختاری ژئوشیمیایی فرکتال و آمارۀ U جهت تعیین مناطق آلوده به عنصر سرب مرتبط با فعالیتهای معدنی در منطقۀ ایرانکوه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

10.22034/anm.2022.2783

میرمهدی سیدرحیمی نیارق؛ حسین مهدیان فر؛ احمدرضا مختاری


مطالعه عددی تأثیر پارامترهای اساسی در نشست سطح زمین طی عملیات لوله رانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1401

10.22034/anm.2022.2784

رضا محمد پور؛ احسان طاهری


مقاله مروری

ارزیابی چالش‌های بهره‌برداری از مخازن گازی غیرمتعارف از دیدگاه ژئومکانیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1401

10.22034/anm.2022.2857

شکیب مراسلی؛ عباس هاشمی زاده؛ فرهود نوائی


مروری بر استفاده از تحلیل و پردازش امواج آکوستیک در عملیات حفاری سنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1401

10.22034/anm.2022.2858

مجتبی یاری؛ مهربد خشوعی؛ راحب باقرپور


مقاله پژوهشی

تحلیل حساسیت و تعیین مهمترین پارامترهای موثر بر پایداری چاه نفت بر اساس مدلسازی عددی در نرم افزار Phase2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1401

10.22034/anm.2022.2859

ابوالفضل عبدالهی پور؛ ماهان امیرخانی


The effect of anisotropy on the mechanical properties of artificial rock mass based on laboratory physical modelling

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1401

10.22034/anm.2022.2860

لهراسب فرامرزی؛ محمد داربر؛ بهنام ابراهیمی؛ سید هادی حسینی


استفاده از ابزارهای مشتقه مالی در بازار سنگ‌های نما و ساختمانی لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1401

10.22034/anm.2022.2892

مجتبی مرادی پور؛ محمد حیاتی


یادداشت فنی

بررسی عددی میزان تاثیرپذیری نشست زمین ناشی از حفر تونل خط دو متروی تبریز از تغییرات ضریب فشار جانبی زمین (K0)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1401

10.22034/anm.2022.2911

محمدرضا باغبان گل پسند؛ مصطفی عباسزاده؛ امیر حسن رضایی فرعی؛ سید غفور علوی