تخمین تنش‌های مؤثر بر پایه‌ها در روش کارگاه و پایه نواری در معدن کرومیت فطر6 با روش‌های عددی و تجربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

معدن فطر6 از مجموعه معادن شرکت کرومیت فاریاب، یکی از معادن زیرزمینی کشور است که برای استخراج ماده معدنی از روش اتاق و پایه استفاده می‌نماید. بعد از وقوع ریزش بزرگ مقیاس در فاز یک این معدن، فعالیت‌های استخراج در این فاز تعطیل شد و برای استخراج فاز دو آن روش استخراج به صورت کارگاه و پایه نواری همراه با پر کردن طراحی شد. از آنجا که برای طراحی پایه‌ها در این روش، لازم است تا درک درستی از میزان و نحوه اعمال تنش بر روی پایه‌ها وجود داشته باشد، مطالعات گسترده‌ای در این زمینه انجام گرفت و مقادیر تنش‌های اعمال‌شده بر روی پایه‌ها با استفاده از روش‌های مدلسازی عددی و تجربی تخمین زده شدند. همچنین با استفاده از هر دو روش، اثر عمق و توالی استخراج بر تنش اعمالی بر پایه‌ها مورد بررسی بیشتر قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد مادامی که زون پلاستیک در پایه­ها ایجاد نشده است، مقادیر تخمین زده شده توسط تئوری سطح تأثیر حداکثر 35% بیشتر از مقادیر واقعی می‌باشند و موقعیت قرارگیری پایه در یک پهنه بر میزان تنش اعمال‌شده بر آن تأثیرگذار است. اما در صورتی که زون پلاستیک در پایه‌ها ایجاد شود، مقادیر تخمین زده شده برای تنش پایه‌ها در هر دو روش تفاوت محسوسی با یکدیگر ندارند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of Applied Stresses on Pillars in Stope and Rib Pillar mining Method by Numerical and Empirical Methods in Fetr 6 Chromite Mine

نویسندگان [English]

  • Saeid Dehghan
  • Kourosh Shahriar
  • Parviz Maarefvand
  • Kamran Goshtasbi
چکیده [English]

Fetr6 is one of the Iran’s underground mines in which chromite had been extracted with room and pillar mining method. In Phase 1 of this mine, after the occurrence of a large scale failure, mining operations ceased and the stope and rib pillars mining method with delayed backfill was designed for phase 2. To design pillars in this method, it was necessary to understand the values of applied stress on pillars.  Therefore, widespread and thorough studies were carried out to obtain them for this research. The values of applied stresses on pillars were estimated by numerical and empirical methods. Also, the effects of depth and sequence of ore extraction were investigated using both methods more precisely. The results show that while the plastic zone is not created in pillars, the estimated values by empirical methods are maximum 35% more than the real values and pillar position in the layout of mine is an important parameter on its stress values. But there are not meaningful differences between two methods when plastic zone is created in pillars. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stope and rib pillar
  • Numerical methods
  • Sequence of extraction
  • Tributary area theory
  • Plastic zone
  • FLAC