انتشار نشریه شماره 9 روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن به صورت الکترونیکی

انتشار نشریه شماره 9 روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن به صورت الکترونیکی

با تلاش مستمر و پیگیرانه ی همه ی عوامل نشریه روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن، شماره ی نهم این نشریه آماده و در حال حاضر به صورت الکترونیکی منتشر شده است.

جا دارد از همه ی عوامل نشریه، به خصوص مدیر مسئول و سردبیر محترم، مدیر اجرایی و همچنین داوران گرامی نشریه کمال تشکر و قدردانی به عمل آید.

نسخه ی چاپی نشریه در آینده ای نه چندان دور پس از چاپ، به آدرس نویسندگان ارسال خواهد شد.