به روز شدن نشریه روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

پس از دریافت مجوز علمی- پژوهشی، عوامل نشریه اعم از مدیر مسئول، سردبیر، مدیر اجرایی و سایر همکاران تلاش مستمری را در یک سال گذشته به کار بستند و خوشبختانه در بازه ی کمتر از یک سال، عقب بودن شاره های نشریه جبران و نشریه به روز شده است. این موفقیت را به عوامل نشریه تبریک گفته و آرزوی موفقیت روزافزون برای آن ها را داریم.