انتصاب عضو جدید گروه دبیران نشریه روش‌های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن

رییس دانشگاه یزد با صدور ابلاغی دکتر رضا دهقان را به عنوان عضو جدید گروه دبیران نشریه روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن منصوب کرد.