نویسنده = کوروش شهریار
تعداد مقالات: 4
1. استفاده از روش ناپیوستگی جابه‌جایی در تحلیل مکانیسم انتشار ترک‌ها در مواد شبه سنگی

دوره 3، شماره 5، بهار 1392، صفحه 38-49

هادی حائری؛ کوروش شهریار؛ محمد فاتحی مرجی؛ پرویز معارف وند


3. تخمین تنش‌های مؤثر بر پایه‌ها در روش کارگاه و پایه نواری در معدن کرومیت فطر6 با روش‌های عددی و تجربی

دوره 2، شماره 3، بهار 1391، صفحه 53-61

سعید دهقان؛ کوروش شهریار؛ پرویز معارف وند؛ کامران گشتاسبی


4. مدلسازی اثر کندشوندگی تیغه‌های برش TBM در هنگام نفود سنگ با استفاده از روش المان مرزی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 9-14

محمد فاتحی مرجی؛ هادی حائری؛ کوروش شهریار؛ حمید خان باواپور