نویسنده = رامین رفیعی
تعداد مقالات: 5
5. ارزیابی و انتخاب سیستم نگهداری تونل با استفاده از روش تخصیص خطی

دوره 4، شماره 7، بهار 1393، صفحه 1-8

رامین رفیعی؛ محمد عطایی؛ سید محمد اسماعیل جلالی؛ محمد حیاتی