موضوعات = مکانیک خاک
تعداد مقالات: 11
1. اثر چیدمان شمع بر عملکرد پی- شمع

دوره 9، شماره 19، تابستان 1398، صفحه 141-151

رضا پور حسینی؛ پرهام شرف زاده


2. تعیین قابلیت اطمینان ضریب عکس‌العمل بستر از آزمایش‌های سه محوری خاک (مورد مطالعاتی: شهر کرمان)

دوره 9، شماره 18، بهار 1398، صفحه 17-29

ناهید رجائی مقدم؛ حسین توکلی؛ محمد حسین باقری پور؛ محمد بهرامی


3. Dynamic Analysis of Embankments Reinforced with Micro-Piles

دوره 8، شماره 17، زمستان 1397، صفحه 53-61

پریسا طالبی؛ کاظم برخورداری بافقی


4. تحلیل دینامیکی دیوار دیافراگمی مهار بندی شده

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1397، صفحه 83-97

کاظم برخورداری؛ محبوبه جواهری


5. مدلسازی احتمالاتی-ژئوتکنیکی گودبرداری در حاشیه شهر قائن

دوره 7، شماره 14، زمستان 1396، صفحه 97-109

محمد امین فرشادمهر؛ ایوب حاذق؛ حسین نوفرستی


6. اندازه گیری میزان رطوبت قطعه رسی به وسیله روش تصویربرداری مادون قرمز

دوره 6، شماره 12، زمستان 1395، صفحه 57-65

خلیل خلیلی؛ محمد شیوا؛ نسیم اسماعیلیان


9. مقایسه مقاومت تک محوره مدل عددی و آزمایشگاهی توده‌سنگ درزه‌دار

دوره 3، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 1-10

مصطفی اسدی زاده؛ رضا رحمان نژاد


10. تخمین ضرائب سختی قائم و برشی ناپیوستگی ها به‌روش آماری

دوره 3، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 93-103

نورالدین نیک عادت؛ علیرضا یاراحمدی بافقی