موضوعات = مکانیک سنگ
The effect of anisotropy on the mechanical properties of artificial rock mass based on laboratory physical modelling

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1401

10.22034/anm.2022.2860

لهراسب فرامرزی؛ محمد داربر؛ بهنام ابراهیمی؛ سید هادی حسینی


A plastic analysis of radial displacements at tunnel crown based on the non-associated flow rule

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1401

10.22034/anm.2023.19335.1583

Hamid Mohammadi؛ Anna Soltani Esmaeili


بررسی عددی اثر نسبت ناهمسانگردی، زوایه‌ی لایه‌بندی و طول ترک بر ضریب شدت تنش در سنگ فیلیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1402

10.22034/anm.2023.19114.1575

مرتضی احمدی؛ وحید عباسی؛ احسان محترمی


در نظر گرفتن عدم قطعیت برای تخمین پارامترهای مقاومت برشی سنگ بکر با استفاده از روش های آماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22034/anm.2023.19104.1573

مهدی محمدی؛ محمد فاتحی


محاسبه پارامترهای موج الکترومغناطیس ناشی از سنگ‌های آذرین تحت‌فشار

دوره 13، شماره 34، فروردین 1402، صفحه 1-13

10.22034/anm.2023.19324.1582

محمد میر؛ بابک حقیقی؛ روح الله تقوی مندی؛ ایمان مطیع


حل تحلیلی انتشار امواج انفجار در سنگ با استفاده از تئوری الاستودینامیک

دوره 13، شماره 34، فروردین 1402، صفحه 57-65

10.22034/anm.2023.17540.1527

میثم لک؛ محمد فاتحی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ ابوالفضل عبدالهی پور؛ مهدی پورقاسمی ساغند


ارزیابی آرایش بهینه پیچ‌سنگ به‌منظور پایداری توده سنگ درزه‌دار با روش DEM-DFN سه‌بعدی - مطالعه موردی: مغار کلاب 2

دوره 13، شماره 34، فروردین 1402، صفحه 67-81

10.22034/anm.2022.2694

نوشین سنماریان اصفهانی؛ امین ازهری؛ علیرضا باغبانان؛ حمید هاشم الحسینی


Crack growth mechanism in granite specimens with non-persistent joints under punch shear through test

دوره 12، شماره 33، دی 1401، صفحه 17-26

10.22034/anm.2021.2131

vahab sarfarazi؛ Mohammad Fatehi Maraji؛ hadi Haeri


بررسی عددی تأثیر اسیدکاری بر نفوذپذیری درزه‌سنگ‌ها حین حرکت برشی

دوره 12، شماره 32، مهر 1401، صفحه 11-29

10.22034/anm.2022.2602

علیرضا باغبانان؛ امیرحسین مؤمنی؛ امید جعفرآقایی؛ ابراهیم اسدالله‌پور


پردازش سیگنال آزمایش انتشار آکوستیک در تعیین نقطه اثر کایزر سنگ‌ها با استفاده از تبدیل موجک گسسته

دوره 12، شماره 32، مهر 1401، صفحه 65-76

10.22034/anm.2022.2666

محمدمهدی دین محمدپور؛ مجید نیکخواه؛ کامران گشتاسبی؛ کاوه آهنگری


Relationship between physical and mechanical properties of jointed rocks in Central Iran (Bafgh Block)

دوره 12، شماره 31، مرداد 1401، صفحه 1-13

10.22034/anm.2022.2026

Seyed Hadi Beheshti؛ Alireza Yarahmadi Bafghi؛ Ahmad Ghorbani؛ Mohammad Reza Rezvanianzadeh


شبیه سازی عددی برای پیش‌بینی ناهمسانگردی سنگ کرومیت فاریاب با استفاده از نرم‌افزار PFC

دوره 11، شماره 28، مهر 1400، صفحه 23-35

10.22034/anm.2021.2226

بهزاد جعفری محمدآبادی؛ کورش شهریار؛ حسین جلالی فر؛ کاوه آهنگری


بررسی اثر انحنای دیواره بر پاسخ لرزه‌ای شیروانی‌های سنگی

دوره 11، شماره 28، مهر 1400، صفحه 71-84

10.22034/anm.2021.2222

صادق طهماسبی؛ امین ازهری؛ سعید مهدوی؛ هاجر شرع اصفهانی


ارایه روشی جدید برای شبیه‌سازی هندسی آماری زبری ناپیوستگی‌ها

دوره 11، شماره 27، تیر 1400، صفحه 55-66

10.22034/anm.2021.2010

عین الله عامری؛ سید محمد اسماعیل جلالی؛ محمدرضا ربیعی


مطالعه عددی رشد ترک در محیط متخلخل: اثر پارامترهای تخلخل بیضی‌شکل

دوره 11، شماره 27، تیر 1400، صفحه 79-92

10.22034/anm.2021.2025

محمد رضانژاد؛ سید احمد لاجوردی؛ صادق کریم پولی


Estimation of REV size and Determination of geo-mechanical properties of the rock mass in Sechahoon Anomaly XII Mine

دوره 10، شماره 25، دی 1399، صفحه 13-22

10.29252/anm.2019.9506.1330

علیرضا جبین پور؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ جواد غلام نژاد؛ حجت الله ذاکرزاده فروشانی


On the Effect of Grain Size on Rock Behavior under Cyclic Loading by Distinct Element Method

دوره 10، شماره 25، دی 1399، صفحه 23-32

10.29252/anm.2019.1630

ابوالفضل دلیرنسب؛ کامران گشتاسبی؛ حمیدرضا نجاتی