نویسنده = صادق کریم پولی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه عددی رشد ترک در محیط متخلخل: اثر پارامترهای تخلخل بیضی‌شکل

دوره 11، شماره 27، تابستان 1400، صفحه 79-92

محمد رضانژاد؛ سید احمد لاجوردی؛ صادق کریم پولی


2. رشد ترک در محیط‌های متخلخل با استفاده از روش XFEM: مقایسه رویکردهای مدلسازی در آباکوس

دوره 10، شماره 24، پاییز 1399، صفحه 27-40

محمد رضانژاد؛ سید احمد لاجوردی؛ صادق کریم پولی