دوره و شماره: دوره 9، شماره 19، تابستان 1398، صفحه 1-164 

یادداشت فنی

10. تعیین مزیت‌های نسبی استخراج مواد معدنی در استان آذربایجان غربی

صفحه 127-139

عطاالله بهرامی؛ جعفر عبدالهی شریف؛ محمدجواد رحیم دل؛ امیر ضیالامع


11. اثر چیدمان شمع بر عملکرد پی- شمع

صفحه 141-151

رضا پور حسینی؛ پرهام شرف زاده