نویسنده = صمد بنیسی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر گام زمانی بر دقت نتایج در شبیه‌سازی حرکت ذرات به روش اجزای گسسته (راگ)

دوره 3، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 23-32

علیرضا قاسمی؛ سیدامید موسوی؛ صمد بنیسی


2. افزایش کارایی مدار آسیاکنی اولیه کارخانه پرعیارکنی مس شهربابک

دوره 2، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 88-92

مجید پورسعیدی؛ رضا شمس الدینی؛ احسان ارغوانی؛ صمد بنیسی