نویسنده = علیرضا یاراحمدی بافقی
تعداد مقالات: 11
1. Relationship between physical and mechanical properties of jointed rocks in Central Iran (Bafgh Block)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اسفند 1399

سید هادی بهشتی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ احمد قربانی؛ محمد رضا رضوانیان زاده


2. تخمین موقعیت گسل ها بر اساس پراکندگی درزه ها با استفاده از ضریب ثابت فیشر (K)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

علیرضا یاراحمدی بافقی؛ فهیمه دبیری


3. Key group analysis based on DDA method for rock slope stability analysis

دوره 11، شماره 29، زمستان 1400، صفحه 17-25

میرحسین شهامی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ محمد فاتحی مرجی


4. Estimation of REV size and Determination of geo-mechanical properties of the rock mass in Sechahoon Anomaly XII Mine

دوره 10، شماره 25، زمستان 1399، صفحه 13-22

علیرضا جبین پور؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ جواد غلام نژاد؛ حجت الله ذاکرزاده فروشانی


5. تعیین قابلیت خردایش ناشی از انفجار بر اساس نسبت سرعت موج طولی و بعد فرکتال بلوک‌های انفجاری

دوره 10، شماره 24، پاییز 1399، صفحه 105-117

مرتضی باغستانی؛ مسعود منجزی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ پیمان افضل


7. Discontinued Rock Slope Analysis through a New TFS-KGM Analytical Method

دوره 8، شماره 17، زمستان 1397، صفحه 1-18

محسن محبی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ محمد فاتحی مرجی؛ جواد غلام نژاد


9. A Fourth Order Formulation of DDM for Crack Analysis in Brittle Solids

دوره 6، ویژه نامه انگلیسی، زمستان 1395، صفحه 25-40

Abolfazl Abdollahipour؛ Mohammad Fatehi Marji؛ Alireza Yarahmadi Bafghi؛ Javad Gholamnejad


10. حل تحلیلی توابع گرین برای معادلات محیط پوروالاستیک

دوره 4، شماره 8، پاییز 1393، صفحه 55-62

ابوالفضل عبدالهی پور؛ محمد فاتحی مرجی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ جواد غلام نژاد


11. تخمین ضرائب سختی قائم و برشی ناپیوستگی ها به‌روش آماری

دوره 3، شماره 6، پاییز 1392، صفحه 93-103

نورالدین نیک عادت؛ علیرضا یاراحمدی بافقی