دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، خرداد 1394، صفحه 1-121 

مقاله پژوهشی

تعیین شکل بهینه مغارهای نمکی ذخیره گاز با استفاده از روش‌های عددی

صفحه 1-12

10.17383/S2251-6565(15)940911-X

اصغر سیاه منصوری؛ محمد فاتحی مرجی؛ ابوالفضل عبدالهی پور


برآورد خردشوندگی سنگ از دیدگاه هندسی

صفحه 51-61

10.17383/S2251-6565(15)940915-X

عنایت الله امامی میبدی؛ سید محمد اسماعیل جلالی