دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، بهار 1394، صفحه 1-121 

مقاله پژوهشی

3. تعیین شکل بهینه مغارهای نمکی ذخیره گاز با استفاده از روش‌های عددی

صفحه 1-12

اصغر سیاه منصوری؛ محمد فاتحی مرجی؛ ابوالفضل عبدالهی پور


7. برآورد خردشوندگی سنگ از دیدگاه هندسی

صفحه 51-61

عنایت الله امامی میبدی؛ سید محمد اسماعیل جلالی