موضوعات = اکتشاف معدن
بکارگیری روش های ساختاری ژئوشیمیایی فرکتال و آمارۀ U جهت تعیین مناطق آلوده به عنصر سرب مرتبط با فعالیتهای معدنی در منطقۀ ایرانکوه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

10.22034/anm.2022.2783

میرمهدی سیدرحیمی نیارق؛ حسین مهدیان فر؛ احمدرضا مختاری


An exploratory model for sediment-hosted lead and zinc deposits by using the fractal method in Yazd block- Central Iran

دوره 12، شماره 31، مرداد 1401، صفحه 15-24

10.22034/anm.2022.2176

سمیه عباس زاده؛ سید حسین مجتهدزاده؛ عبدالحمید انصاری


Geochemical exploration numerical modeling using convolutional neural network (Case study: Gonabad region)

دوره 12، شماره 31، مرداد 1401، صفحه 47-58

10.22034/anm.2022.2705

ماندانا طهمورثی؛ بهنام بابایی؛ سعید دهقان


3D Zonation model of primary haloes and geochemical prospecting pattern of Aliabad Cu-Mo deposit, Yazd, Central Iran

دوره 11، شماره 29، اسفند 1400، صفحه 1-15

10.22034/anm.2022.1757

مهدی بمانی؛ سید حسین مجتهدزاده؛ عبدالحمید انصاری


مدل‌سازی همبستگی متقابل سه‌بعدی داده‌های مغناطیس‌سنجی معدن شواز، یزد، ایران

دوره 11، شماره 27، تیر 1400، صفحه 31-42

10.22034/anm.2021.1941

ایمان احمدی؛ احمد قربانی؛ عبدالحمید انصاری؛ امین حسین مرشدی


استفاده از روش کوادراتیک در مدلسازی وارون دوبعدی داده‌های گرانی به منظور ارائه یک مدل بهبودیافته

دوره 10، شماره 24، آبان 1399، صفحه 77-86

10.29252/anm.2020.11868.1385

علی نجاتی کلاته؛ محمد رضایی؛ میثم مقدسی؛ امین روشندل کاهو


تفسیر بی‏ هنجاری‏ های مغناطیسی و گرانی با استفاده از روش واهمامیخت اویلر تعمیم‏ یافته

دوره 10، شماره 23، مرداد 1399، صفحه 159-171

10.29252/anm.2020.13510.1433

جمال الدین بنی عامریان؛ محمد رداد؛ مهدی محمدی ویژه


تصویرسازی لرزه‌ای ساختارهای پیچیده با استفاده از تهیه مدل سرعت به روش توموگرافی شبکه‌ای هیبریدی

دوره 10، شماره 22، خرداد 1399، صفحه 59-76

10.29252/anm.2020.11821.1384

احسان نظری ولاشانی؛ مهرداد سلیمانی منفرد؛ امین روشندل کاهو


مدلسازی پتانسیل معدنی با به ‌کارگیری شبکه خودرمزنگار عمیق در پهنه اکتشافی دهسلم، شرق ایران

دوره 10، شماره 22، خرداد 1399، صفحه 77-94

10.29252/anm.2020.12606.1412

مجید کیخای حسین پور؛ امیرحسین کوهساری؛ امین حسین مرشدی؛ آلوک پروال