موضوعات = اکتشاف معدن
تعداد مقالات: 61
1. تعیین ابعاد بلوکی بهینه با استفاده از روش های زمین آماری و شبیه سازی در ارزیابی ذخیره معادن سنگ آهن سورک و فسفات اسفوردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1399

ریحانه السادات بهشتی بافقی؛ فرهاد محمدتراب


2. مدل‌سازی همبستگی متقابل سه‌بعدی داده‌های مغناطیس‌سنجی معدن شواز، یزد، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1399

ایمان احمدی؛ احمد قربانی؛ عبدالحمید انصاری


3. 3D Zonation model of primary haloes and geochemical prospecting pattern of Aliabad Cu-Mo deposit, Yazd, Central Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398

مهدی بمانی؛ سید حسین مجتهدزاده؛ عبدالحمید انصاری


4. مقایسه طبقه بندی کانسنگ و باطله براساس نتایج حاصل از روش‌های لاگ کریگینگ و شرطی سازی یکنواخت محلی (LUC)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1399

آرش طاهری نیا؛ سعید سلطانی محمدی


5. وارون سازی داده های لرزه ای به روش مهاجرت زمانی معکوس حداقل مربعات بهینه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1399

فرزاد مرادپوری


6. A Critique on Power Spectrum – Area Fractal Method for Geochemical Anomaly Mapping

دوره 10، شماره 25، زمستان 1399، صفحه 33-41

حسین مهدیان فر


8. استفاده از روش کوادراتیک در مدلسازی وارون دوبعدی داده‌های گرانی به منظور ارائه یک مدل بهبودیافته

دوره 10، شماره 24، پاییز 1399، صفحه 77-86

علی نجاتی کلاته؛ محمد رضایی؛ میثم مقدسی؛ امین روشندل کاهو


11. تفسیر بی‏ هنجاری‏ های مغناطیسی و گرانی با استفاده از روش واهمامیخت اویلر تعمیم‏ یافته

دوره 10، شماره 23، تابستان 1399، صفحه 159-171

جمال الدین بنی عامریان؛ محمد رداد؛ مهدی محمدی ویژه


15. تصویرسازی لرزه‌ای ساختارهای پیچیده با استفاده از تهیه مدل سرعت به روش توموگرافی شبکه‌ای هیبریدی

دوره 10، شماره 22، بهار 1399، صفحه 59-76

احسان نظری ولاشانی؛ مهرداد سلیمانی منفرد؛ امین روشندل کاهو


16. مدلسازی پتانسیل معدنی با به ‌کارگیری شبکه خودرمزنگار عمیق در پهنه اکتشافی دهسلم، شرق ایران

دوره 10، شماره 22، بهار 1399، صفحه 77-94

مجید کیخای حسین پور؛ امیرحسین کوهساری؛ امین حسین مرشدی؛ آلوک پروال


22. تعیین مرز توده‌های معدنی با استفاده از فیلتر انحنای تانسور گرادیان‌های گرانی

دوره 9، شماره 19، تابستان 1398، صفحه 101-111

سحر معظم؛ حمید آقاجانی؛ محمد رضایی


23. سیستم پیشنهاد دهنده برای شناسایی مکان مناسب برای اکتشاف معدن با استفاده از تجزیه مقدار تکین

دوره 9، شماره 19، تابستان 1398، صفحه 55-61

سیدابوالفضل شاهزاده فاضلی؛ اعظم صادقیان


25. پیش‌بینی عیار فسفر فرآوری شده کانسنگ آهن بر اساس مدل‌های ریاضی- آماری

دوره 9، شماره 18، بهار 1398، صفحه 103-115

زهره حسین زاده؛ شاهد شهرستانی؛ سید حسین مجتهدزاده؛ مرتضی بابایی؛ حسین دانشفر؛ پریسا روشنی؛ احمدرضا مختاری