موضوعات = زمین شناسی
Combination of Remote Sensing and Ground Penetrating Radar Methods to Estimate Suitable Areas for Locating Subsurface Dams in Abouzeidabad Plain

دوره 10، شماره 25، دی 1399، صفحه 1-11

10.29252/anm.2020.13980.1443

عیسی ایلیاتی؛ نصرت اله امانیان؛ عبدالحمید انصاری؛ محمدحسین مختاری


شاخص کیفیت بوکسیت (BQI) به عنوان معیار جدیدی برای کیفیت کانسنگ بوکسیت با مطالعه موردی

دوره 9، شماره 21، اسفند 1398، صفحه 59-67

10.29252/anm.2019.9365.1324

لیلا امینی؛ غلامحسین شمعانیان؛ مجید عظیم محسنی


مطالعات ژئوشیمیایی و کانی شناختی کانسار سرب و روی گوشفیل ایرانکوه، اصفهان

دوره 3، شماره 6، آذر 1392، صفحه 83-91

فریماه آیتی؛ هنگامه دهقانی؛ احمدرضا مختاری؛ سید حسین مجتهد زاده


ارایه روش تکمیلی بهبود کیفی الگوریتم جداسازی آماری سینکلر بر اساس نمودارهای احتمال

دوره 3، شماره 5، خرداد 1392، صفحه 28-37

سیدسعید قنادپور؛ احمدرضا مختاری؛ اردشیر هزارخانی؛ نادر فتحیان پور


بررسی تأثیر معیار موهرکولمب و هوک براون بر منحنی عکس‌العمل زمین

دوره 2، شماره 4، آذر 1391، صفحه 20-30

علیرضا کارگر؛ رضا رحمان نژاد


مقایسۀ نتایج حاصل از مدل‌سازی داده‌های ژئوشیمیایی کانی‌سازی طلا بر روی نمودارهای احتمال و فرکتالی غلظت – مساحت (C-A) در جداسازی زیر جوامع

دوره 1، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 24-31

میرمهدی سیدرحیمی‌نیارق؛ رضا قوامی ریابی؛ رضا خالو کاکائی؛ محمدرضا هزاره؛ رامین هندی


پتانسیل‌یابی مواد معدنی با استفاده از پردازش‌های آماری داده‌های ژئوشیمی اکتشافی (مطالعه موردی: برگه 1:100000 سربیشه)

دوره 1، شماره 1، بهمن 1389، صفحه 6-17

محمدرضا شایسته فر؛ محمد جلالی؛ حسین دهقانی؛ مجتبی تقوایی نژاد


پتانسیل یابی کانی سازی مس با استفاده از شبکه عصبی فازی در محیط GIS

دوره 1، شماره 1، بهمن 1389، صفحه 37-45

مهدی شبانکاره؛ نادر فتحیان پور؛ سیدحسن طباطبایی