دوره و شماره: دوره 11، شماره 27، تابستان 1400، صفحه 1-100 
3. مدل‌سازی همبستگی متقابل سه‌بعدی داده‌های مغناطیس‌سنجی معدن شواز، یزد، ایران

صفحه 31-42

ایمان احمدی؛ احمد قربانی؛ عبدالحمید انصاری؛ امین حسین مرشدی


5. ارایه روشی جدید برای شبیه‌سازی هندسی آماری زبری ناپیوستگی‌ها

صفحه 55-66

عین الله عامری؛ سید محمد اسماعیل جلالی؛ محمدرضا ربیعی