نویسنده = Ali Reza Kargar
بررسی تاثیر زمان در همگرایی تونل‌های دایروی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1401

10.22034/anm.2023.19371.1584

هادی رضایی؛ علی رضا کارگر؛ مهدی موسوی


Numerical modeling of the effect of Anderson's stress regimes on the volume of sand production in oil wellbores

دوره 13، شماره 35، تیر 1402، صفحه 31-38

10.22034/anm.2023.19302.1580

Abolfazl Abdollahipour؛ Ali Reza Kargar؛ Mohammad Fatehi Maraji


A 2D semi-analytical analysis of the time-dependent settlement of a shallow foundation placed near the soil slope

دوره 11، شماره 29، اسفند 1400، صفحه 41-54

10.22034/anm.2022.2568

Hadi Haghgouei؛ Ali Reza Kargar؛ Mohammad Hossein Khosravi؛ Mehdi Amini